Projekt Standardu ochrony drzew i innych form zieleni w procesach inwestycyjnych powstał w ramach prowadzonego przez Fundację EkoRozwoju (FER) projektu LIFE „Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy”, a liderem tego tematu było Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK) .

Wydarzenia

-17 marca

Konsultacje „Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesach inwestycyjnych”

Projekt Standardu ochrony drzew i innych form zieleni w procesach inwestycyjnych powstał w ramach prowadzonego przez Fundację EkoRozwoju (FER) projektu LIFE „Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy”, a liderem tego tematu było Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK) . W opracowaniu wykorzystano doświadczenia praktyczne branży, w tym zebrane przez członków Stowarzyszenia i innych pionierów tematu. Branże zajmujące się drzewami potrzebują powszechnie akceptowanych standardów postępowania, zgodnych ze współczesną wiedzą, opartych na praktyce i mogących służyć jako pomoc zarówno zlecającym, jak i wykonawcom.

Zapraszamy Państwa do wnoszenia uwag do dokumentu. Nasze zaproszenie kierujemy szczególnie do pracowników branż architektury krajobrazu, budowlanej, samorządowej, arborystycznej, a także do społeczników pragnących chronić drzewa. Lepsze zasady prowadzenia prac w otoczeniu drzew to nie tylko zdrowsza zieleń, ale i efektywne procesy inwestycyjne.

Poniżej nagranie z webinarium, na którym zaprezentowano projekt.

Uwagi prosimy zgłaszać do 17.03.2021 na FORMULARZU UWAG

W załączeniu tekst dokumentu ID_Ochrona drzew_wpi_01