• sieć przyjaciół drzew

Namawiamy Cię, abyś został przyjacielem drzew

Nie ma na Ziemi roślin okazalszych, ważniejszych dla przyrody i dla człowieka, niż drzewa. Podobnie jak krzewy i zioła, nawet największe drzewa swoje życie rozpoczynają jako małe siewki, spośród których tylko ułamek ma szansę przeżyć. W miarę wzrostu, zyskują jednak przewagę nad pozostałymi roślinami. Swój sukces zawdzięczają zarówno osiąganym rozmiarom, odporności na czynniki zewnętrzne, jak i długości życia, stając się dominującym elementem krajobrazu o wielu funkcjach. Również na terenach przekształconych przez człowieka zieleń wysoka odgrywa ważną, lecz wciąż niedocenianą rolę.

Tymczasem drzewa to jeden z kluczowych elementów zielonej infrastruktury, która zaspokaja liczne potrzeby społeczne i zapewnia ludziom wysoką jakość życia. To, czy będzie dobrze funkcjonowała, zależy od tego jak skutecznie się nią opiekujemy.
Poznanie i zrozumienie tych niezwykłych organizmów oraz funkcji, jakie pełnią, jest pierwszym krokiem w budowaniu społecznego zaangażowania na rzecz przemyślanego kształtowania naszego otoczenia, z uwzględnieniem ważnej roli drzew.
Obecnie w Polsce można zauważyć niepokojący trend zaniku zadrzewień, a tym samym ubożenia krajobrazu. Na szczęście coraz więcej ludzi dostrzega potrzebę zmiany tego stanu rzeczy. Dlatego wspieramy społeczny ruch na rzecz ochrony  drzew dojrzałych i sadzenia młodych. Zachęcamy też samorządy do podejmowania różnych inicjatyw na rzecz drzew.

Nasze działania

Co my robimy dla drzew?
Zależy nam, aby osoby, które chcą chronić drzewa, posiadały gruntowną wiedzę prawną,  przyrodniczą, a także z zakresu budowania poparcia społecznego na rzecz ochrony drzew.
Obecnie podejmujemy szereg inicjatyw, które służą nawiązywaniu kontaktów i wymianie doświadczeń, rozwijają umiejętności i poszerzają wiedzę, a także wspierają bezpośrednie interwencje w obronie drzew tych, którzy chcą je chronić.

Forum Przyjaciół Drzew
Od kilku lat organizujemy coroczne, międzynarodowe spotkanie FORUM PRZYJACIÓŁ DRZEW, gdzie wymaniamy się doświadczeniami i uczymy się od siebie. Formuła forum obejmuje zarówno wykłady zaproszonych specjalistów, w tym gości z zagranicy, jak i przewiduje pracę warsztatową oraz zajęcia praktyczne. Na Forum poszukujemy odpowiedzi na bieżące wyzwania w ochronie drzew, rozmawiamy o dobrych rozwiązaniach chroniących drzewa, dobrych standardach informowania mieszkańców o losach drzew, włączania ich w podejmowane decyzje, współpracy w zakresie monitorowania drzew i zarządzania terenami zielonymi. Rozmawiamy o bezpieczeństwie, zarządzaniu ryzykiem i naszych obawach związanych z obecnością drzew w mieście.

Akademia Przyjaciół Drzew
W celu podnoszenia wiedzy i kompetencji organizujemy szereg szkoleń i warsztatów. Naszą najnowszą propozycją  jest Akademia Przyjaciół Drzew – zaawansowany cykl szkoleniowy dla osób pragnących skutecznie działać dla drzew. Wzbogacający wiedzę i umiejętności dotyczące drzew, ich roli, sposobów ochrony, pielęgnacji a także tworzenia nowych nasadzeń. Łączący elementy sesji warsztatowych, prelekcji i zajęć terenowych. Dotyczący roli drzew, zagrożeń, podstaw diagnostyki, aspektów prawych ich ochrony, prowadzenia kampanii społecznych i edukacji na rzecz drzew. Szkolenia organizowane są w atrakcyjnych z punktu widzenia miłośników drzew lokalizacjach.
Na szkoleniach przekazujemy również kompendium wiedzy na temat drzew i potrzeb ich ochrony – Poradnik Przyjaciół Drzew

wydarzenie dla przyjacióŁ drzew

wydarzenia

Punkt interwencyjny

Punkt interwencyjny
Udzielamy też bezpośredniego wsparcia merytorycznego i technicznego w podejmowanych przez Was interwencjach w sprawie drzew. Jeśli masz pytania, napisz do nas lub zadzwoń – postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej, na miarę naszych możliwości. Czasem udzielenie odpowiedzi będzie wymagało konsultacji ze specjalistami, w tym prawnikiem. Zanim się z nami skontaktujesz – zajrzyj do naszych publikacji! Im więcej informacji na temat zagrożenia zgromadzisz, tym łatwiej będzie nam doradzić właściwe kroki, a Tobie je zrealizować. Poniższy formularz podpowiada jakie informacje mogę być potrzebne, aby podjąć interwencję np. wszcząć postępowanie administracyjne. Jeśli będzie to pomocne i możliwe, także skontaktujemy Ciebie ze specjalistami lub z innymi obrońcami drzew w Twoim regionie.

Możesz skontaktować się z nami wypełniając poniższy formularz lub pisząc na adres konsultacje@aleje.org.pl

Fundacja EkoRozwoju, tel. 71 343 60 35 lub 668 393 305

Mapa interwencji

Klikając na znaczniki na mapie możesz dowiedzieć się więcej o naszych interwencjach w obronie drzew.

Wycinka drzew w okresie lęgowym

1. W maju prowadzono prace związane z wycinaniem drzew rosnących przy III Alei w Częstochowie. Wystosowaliśmy wniosek do Urzędu Miasta Częstochowy, aby uzyskać decyzję zezwalającą na prowadzenie tego typu prac w okresie lęgowym ptaków.

Lipy zakwalifikowano do usunięcia

W Sadkowie (gmina Dobroszyce) lipy o obwodach: 276, 136 i 159 cm, przeznaczono do usunięcia. Razem z mieszkańcami walczymy o zachowanie tych drzew. Czekamy na udostępnienie dokumentacji.

Przebudowa parku miejskiego-usuwanie drzew

W Parczewie rozpoczęła się przebudowa parku miejskiego. Wielu mieszkańców jest bardzo zaskoczonych, gdyż w centrum miasta zostały usunięte drzewa w okresie lęgowym. Wystąpiliśmy o udostępnienie całej dokumentacji związanej ze sprawą.

Zła pielęgnacja drzew prowadzi do ich umierania

Drzewa rosnące wzdłuż linii energetycznej w Częstochowie, przy ul. Piastowskiej, od lat były niewłaściwie pielęgnowane. Niestety, spółki energetyczne mają swoje wytyczne związane z dostawą usług i zapewnieniem bezpieczeństwa, te wytyczne są nadrzędne w odniesieniu do ustawy o ochronie przyrody. Faktem jest, że pracownicy tych spółek kompletnie nie potrafią przycinać drzew w taki sposób, aby im jak najmniej zaszkodzić.

Niewłaściwe cięcia korony

Niezwykle ważna jest ochrona drzew. Ze względu na ich duże znaczenie ekologiczne. Są domem dla wielu ptaków oraz mają ogromny wpływ na oczyszczanie powietrza. Produkują również tlen niezbędny do życia. Niestety nawet te drzewa i krzewy, które nie są wycinane, są niemiłosiernie kaleczone od lat poprzez ogławianie i obcinanie grubych gałęzi przy samym pniu. Powoduje to ich gnicie do pnia i ich powolną, przedwczesną śmierć. Drzewa rosnące we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej (budynek Silver Forum) zostały poddane nadmiernym cięciom gałęzi i korony.

Niprawidłowe zabezpiecznie drzew na placu budowy

Przy ul. Kruczej prowadzone są prace remontowe chodnika. Niestety rosnące tam drzewa bardzo cierpią, na skutek nieprawidłowego ich zabezpieczenia. Sprawa zgłoszona do Zarządu Zielenin Miejskiej we Wrocławiu.

Jak NIE PARKOWAĆ

Z parkowaniem mają problemy nawet doświadczeni kierowcy, a czasami znalezienie dobrego miejsca do zaparkowania graniczy z cudem. Nasz "bohater" nie zadał sobie trudu, aby zaparkować swoje auto w odpowiednim miejscu.

Mieszkańcy zwrócili się do fundacji o pomoc w przygotowaniu pisma do urzędu

W Proszowicach na ulicy Kopernika zostały, w ramach szeroko rozumianej pielęgnacji, ogłowione drzewa, a w świetle obowiązujących przepisów takie działanie jest zabronione. Przygotowaliśmy pismo dotyczące zniszczenia drzew z prośbą o naliczenie stosownych kar administracyjnych.

Wytyczne ws. remontu elewacji a zieleń

Pracownik Zarządu Komunalnego we Wrocławiu poprosił nas o pomoc w przygotowaniu wytycznych związanych z remontem elewacji budynków mieszkalnych a kolizją z zielenią. Sprawa konsultowana z architektami.

Niewłaściwa pielęgnacja drzew

W Lesznie, na terenie osiedla Wieniawa dokonano pielęgnacji drzew. Pielęgnacja objęła więcej niż 50% korony. Poproszono nas o przygotowanie wniosku o nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew. Sprawa w toku.

Bielszczanie dla drzew

Wsparliśmy mieszkańców Bielska-Białej w ochronie drzew rosnących wzdłuż linii kolejowych. Jest petycja mieszkańców: https://www.petycjeonline.com/mowimy_nie_wycince_drzew_przy_torach_w_scislym_centrum_bielska-bialej?fbclid=IwAR1RDxhRKaCpQ-yEF74KCUvrVjbqhxfDxWurndPU8Npq3LErU9M4pWkWZCY

Rewitalizacja placu- możeliwe usunięcie 146 drzew

W Stalowej Woli przy Placu Piłsudskiego w ramach prac związanych z rewitalizacją zaplanowano usunięcie 146 drzew. Grupa aktywistów i mieszkańców jest bardzo zaangażowana w obronę tych drzew, dlatego też zwrócono się o wsparcie merytoryczne do fundacji.

Wycinka drzewa bez decyzji

W Krakowie przy ul. Mała Górna 8 deweloper usunął drzewo, bazując na decyzji, która straciła ważność w 2017 roku. Przy pomocy fundacji Ekorozwoju i lokalnych aktywistów ma zostać wszczęte postępowanie wyjaśniające przyczyny usunięcia drzewa

Nieuzasadniona wycinka drzew

Poproszono nas o wsparcie związane z nakazem usunięcia drzew rosnących na prywatnej posesji. Rzekomy powód to zacienienie pomieszczeń mieszkalnych. Poinformowaliśmy właściciela posesji, iż obecność drzew w krajobrazie leży w interesie społecznym, dlatego też podlegają one ochronie prawnej. Usuwanie drzew powinno odbywać się tylko w solidnie uzasadnionych przypadkach.

Niewłaściwa pielęgnacja drzew

W Krakowie przy ul. Mała Góra 8 dokonano pielęgnacji drzew. Pielęgnacja objęła więcej niż 30%, a może nawet 50%, korony. Fundacja EkoRozwoju wystąpiła z pismem do Urzędu Miasta Krakowa o nałożenie kary za zniszczenie drzew. Sprawa w toku.

Usuwanie drzew w okresie lęgowym

Otrzymaliśmy zgłoszenie, że w Sławęcicach w okresie lęgowym wycinano drzewa. Zgłosiliśmy sprawę do urzędu gminy w Szczecinku.

Niewłaściwe zabezpieczenie drzew

Teren budowy to miejsce, gdzie występują liczne zagrożenia dla żywotności oraz stanu sanitarnego drzew i krzewów. Zagrożenia dotyczą bezpośrednich uszkodzeń mechanicznych oraz niekorzystnych zmian warunków siedliskowych. Dlatego też drzewa i krzewy występujące na placu budowy nie powinny pozostać bez skutecznego zabezpieczenia na żadnym etapie procesu inwestycyjnego. W Środzie Śląskiej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 11 podczas prowadzenia prac budowlanych w ramach przebudowy i zmiany użytkowania Centrum Organizacji Pozarządowych, nie wykonano niezbędnego zabezpieczenia drzew, gwarantującego skuteczną ochronę przed zniszczeniem. Skarga została złożona do Starostwa Powiatowego w Srodzie Slaskiej

Niewyrażalna skala usuniętych Topoli w Warszawie

W Warszawie na terenie osiedla Prymasa Tysiąclecia masowo zaczęto usuwać topole. Według zarządców są one zbędne i niebezpieczne. Dzięki swym właściwościom biologicznym i wymaganiom siedliskowym drzewa te są bardzo interesującą grupą, o szerokim zastosowaniu. Zalety takie jak szybki wzrost, cenne formy pokrojowe i walory dekoracyjne, tolerancja na zanieczyszczenia powietrza, gleby oraz suszę, duża zdolność adaptacyjna korzeni do warunków glebowych, łatwe rozmnażanie wegetatywne, korzystna ujemna jonizacja powietrza i wydzielanie fitoncydów. Wpłynęły na dużą ich popularność w latach 50 i 60.

Nadmierne cięcia korony

Poproszono nas o interwencję w sprawie zniszczenia bardzo dużej ilości drzew rosnących wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977 w Biesnej. Drzewa podczas prowadzenia prac pielęgnacyjnych zostały poddane nadmiernym cięciom korony w wymiarze większym niż 50%. Wystąpiliśmy z wnioskiem o nałożenie kary za zniszczenie drzew.

Nadmierne cięcia korony

Poproszono nas o interwencję w sprawie zniszczenia bardzo dużej ilości drzew rosnących wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977 w Łużnej. Drzewa podczas prowadzenia prac pielęgnacyjnych zostały poddane nadmiernym cięciom korony w wymiarze większym niż 50%. Wystąpiliśmy z wnioskiem o nałożenie kary za zniszczenie drzew.

Radykalne cięcia na topolach

W kwietniu otrzymaliśmy informację o bardzo mocno przyciętych topolach rosnących we Wrocławiu przy ul. Kamiennej. Przeprowadzona wizja lokalna w terenie potwierdziła otrzymaną informację. Po przeprowadzeniu wywiadu z ZZM we Wrocławiu, okazało się, że drzewa te były bardzo porośnięte jemiołą oraz posiadały dużo posuszu w koronach, dlatego też podjęto decyzję o przeprowadzeniu tak radykalnych cięć. W najbliższym możliwym czasie będą prowadzone nasadzenia perełkowców pomiędzy topolami rosnącymi, aby w przyszłości drzewa te mogły przejąć ich przyrodniczą funkcję.

Ogłowienie drzew

W Szczawnie-Zdroju na ulicy Lipowej zostały w ramach szeroko rozumianej pielęgnacji ogłowione drzewa, a w świetle obowiązujących przepisów takie działanie jest zabronione. Mieszkańcy zwrócili się o pomoc w przygotowaniu pisma do urzędu Przygotowaliśmy pismo dotyczące zniszczenia drzew z prośbą o naliczenie stosownych kar administracyjnych.

Wycięcie brzóz w okresie lęgowym

W Pułtusku przy Alei Tysiąclecia z terenu działki miejskiej w okresie lęgowym (w kwietniu) zostały wycięte rosnące tam brzozy. W celu wyjaśnienia usunięcia drzew Fundacja złożyła pismo do Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

Niewłaściwa pielęgnacja drzew

W Stalowej Woli, przy ulicy Kilińskiego dokonano pielęgnacji drzew. Pielęgnacja objęła więcej niż 30%, a może nawet 50%, korony. Poproszono nas o przygotowanie wniosku o nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew. Sprawa w toku.

Informacja o środowisku-jak ją uzyskać

Aktywistka z Bielsko-Białej zwróciła się do nas z zapytaniem czy należy złożyć formalny wniosek o udostępnienie informacji o środowisku, czy też można wysłać zapytanie drogą mailową. Mecenas Magdalena Bar uważa, iż urzędnicy nie powinni żądać formalnego wniosku ani ePUAPu, gdyż samo udostępnienie informacji nie wszczyna postępowania administracyjnego w rozumieniu Kpa – samo udostępnianie jest czynnością materialno- techniczną.

Wycinka drzew w Tucznie

O ile rola zieleni dla warunków życia i mieszkania na danej ulicy wydaje się dość oczywista, to dla wielu zaskoczeniem może być fakt, że zieleń świetnie sprawdza się jako element infrastruktury, zwiększający bezpieczeństwo ruchu drogowego. Podczas gdy w Polsce raczej dążymy do odsuwania przydrożnych drzew, to projektanci francuskich stref tempo-30 często celowo sadzą szpalery blisko ulicy. Badania pokazały, że taka ulica wydaje się nam węższa, a ograniczona drzewami widoczność zmniejsza pewność siebie kierowców. Skutek jest taki, że odruchowo zdejmują oni nogę z gazu. Nie wycinajmy zatem drzew w Tucznie - petycja do Burmistrza, warto podpisać! Każdy głos się liczy! https://secure.avaaz.org/pl/community_petitions/Pan_Krzysztof_Hara_Burmistrz_Tuczna_Ni e_wycinajmy_drzew_w_Tucznie_petycja_do_Burmistrza/?fbclid=IwAR0P1POhhdB9Jmx4nDB 8tcDIDjgHKvVC-gOzNRlViUmtcgmSgbw25vCCUpc

Zgłoszenie drzew do ochrony pomnikowej

W Katowicach aktywiści chcący zgłosić drzewa o objęcie ich ochroną pomnikową, zwrócili się do fundacji o wsparcie i pomoc w przygotowaniu takiego wniosku.

Usunięcie drzew w związku z inwestycją

W ramach planowanej przebudowy drogi wzdłuż miejscowości Drwalew – Pieczyska (gmina Chynów) w kwietniu usuwane były drzewa. Fundacja EkoRozwoju złożyła wniosek do Wójta Gminy Chynów z prośbą o wyjaśnienie sprawy oraz o dopuszczenie na prawach strony do toczącego się postępowania administracyjnego.

Niewłaściwa pielęgnacja drzewa

W Częstochowie na terenie objętym ochroną konserwatorską dokonano pielęgnacji drzewa rosnącego na terenie posesji. Pielęgnacja jednak objęła więcej niż 30%, a może nawet 50% korony. Poproszono nas o przygotowanie wniosku o nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie ww drzewa. Sprawa w toku.

Drzewa to nasze wspólne dobro

Cięcie drzew i krzewów jest ważnym elementem pielęgnacji, pozwalającym na utrzymanie ich w dobrej kondycji. Należy jednak pamiętać, że każde cięcie jest zawsze naszą ingerencją w naturalny wzrost i rozwój rośliny, dlatego należy przeprowadzać je z rozwagą, prawidłowo i zgodnie z kalendarzem opartym na biologii danej rośliny. W ostatnich latach los drzew rosnących w otoczeniu człowieka jest niełatwy, ustępują miejsca rozbudowie miast i dróg, są dewastowane przez nieumiejętne zabiegi, za rzadko sadzi się nowe… Przetrwanie drzew coraz bardziej zależy od świadomych mieszańców, którzy bez względu na swój wiek, wykształcenie i pozycję społeczną kochają je i pragną chronić. Niestety zapominamy o tym, że koszty utrzymania w miastach zieleni pozostają niższe niż kwoty, jakie przyjdzie nam zapłacić, gdy jej zabraknie. A drzewa znikają z polskich ulic w zastrważającym tempie…Na zdjęciach drzewa rosnące w Świeciu nad Wisłą – czy mają szansę na przeżycie?

Niewłaściwe parkowanie aut

Otrzymaliśmy zapytanie od mieszkanki Wrocławia, do kogo zwrócić się z wnioskiem o zabezpieczenie drzew rosnących na drodze gminnej, gdyż auta parkują w rzucie ich korony niszcząc korzenie i uszkadzając gałęzie. Poprosiliśmy o wsparcie Zarząd Zieleni Miejskiej.

Usunięcie drzew przez inwestora

W Żernikach Wrocławskich przy ul. Wrocławskiej z terenu działki należącej do dewelopera Fale Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w okresie lęgowym (w kwietniu) zostały usunięte rosnące tam brzozy. W celu wyjaśnienia usunięcia drzew Fundacja złożyła pismo do Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

Przebudowa drogi 1059Z i związana z tym wycinka drzew

W ramach planowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1059Z Sławoborze-Rąbino- Tychówko przeznaczono do usunięcia 150 drzew rosnących wzdłuż drogi. Fundacja EkoRozwoju złożyła wniosek do Wójta Gminy Rąbino z prośbą o dopuszczenie na prawach strony do toczącego się postępowania administracyjnego.

Nielegalna wycinka drzewa

W Kątach Wrocławskich na prywatnej posesji dokonano nielegalnej wycinki drzewa gat. wiśnia ptasia (Prunus avium). Właścicielka posesji, na terenie której rosło drzewo zwróciła się o wsparcie do Fundacji EkoRozwoju. Uzyskała wsparcie przy pomocy przygotowania wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego celem wymierzenia kary administracyjnej za zniszczenie drzewa.

Niewłaściwa pielęgnacja drzew

W Ratowicach dokonano pielęgnacji drzew rosnących wzdłuż głównej drogi, jednak objęła więcej niż 30%, a może nawet 50% korony. Fundacja EkoRozwoju wystąpiła z pismem do Urzędu Gminy w Czernicy o nałożenie kary za zniszczenie drzew. Sprawa w toku.

Niewłaściwa pielęgnacja drzew

W Hajnówce, na terenie Osiedla Centrum, dokonano pielęgnacji drzew rosnących. Pielęgnacja jednak objęła więcej niż 30%, a może nawet 50% korony. Fundacja EkoRozwoju wystąpiła z pismem do Urzędu Gminy w Hajnówce o nałożenie kary za zniszczenie drzew. Sprawa w toku.

Wniosek o uznanie drzewa za pomnik przyrody

Aktywiści wrocławscy wraz z zespołem Fundacji EkoRozwoju złożyli wniosek o uznanie drzewa za pomnik przyrody. Gatunek drzewa to jodła jednobarwna, rośnie przy ul. Staffa 17- 23 we Wrocławiu. Z wyciągu ewidencji pomników przyrody na terenie Gminy Wrocław wynika, że byłaby to pierwsza jodła jednobarwna Abies concolor oraz pierwszy przedstawiciel rodzaju jodła Abies na terenie gminy objęty ochroną gatunkową jako pomnik przyrody. Trzymamy kciuki!

Niewłaściwa pielęgnacja drzew

W Sosnowcu, przy ul. Stańczyka dokonano pielęgnacji drzew rosnących na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik. Pielęgnacja jednak objęła więcej niż 30%, a może nawet 50% korony. Fundacja EkoRozwoju wystąpiła z pismem do Urzędu Miejskiego w Sosnowcu o nałożenie kary za zniszczenie drzew. Sprawa w toku.

Zniszczenie drzew bez powodu

W miejscowości Spędy (gmina Wilczęta) podcięto piłą motorową kilkadziesiąt trzystuletnich dębów. Skonsultowaliśmy sprawę z prawnikiem i niestety wg ustawy o ochronie przyrody, tylko obcięcie korony jest zniszczeniem, za które można naliczyć karę.

Zniszczenie jabłoni bez pozwolenia

W Bożkowicach przy drodze nr 364 zniszczono, bez pozwolenia na wycinkę stare spróchniałe jabłonie, w których stwierdzono obecność pachnicy dębowej, chronionego gatunku saproksylicznego chrząszcza. Drzewom usunięto 100% korony pozostawiając skrócone pnie. Fundacja EkoRozwoju zgłosiła zawiadomienie o zaistnieniu potencjalnej szkodzie w środowisku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Sprawa w toku.

Niewłaściwa pielęgnacja drzew

W gminie Przerośl, na terenie parku objętego ochroną konserwatorską dokonano pielęgnacji drzew. Pielęgnacja objęła więcej niż 30%, a może nawet 50% korony. Fundacja EkoRozwoju wystąpiła z pismem do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (delegatura w Suwałkach) o nałożenie kary za zniszczenie drzew. Sprawa w toku.

Zagrożenie wycięcia drzew w związku z planowanym remontem drogi oraz ścieżki rowerowej

W Brzegu Opolskim przy ul. Jana Pawła II planowana jest wycinka drzew ze względu na zaplanowany remont drogi i budowę ścieżki rowerowej. Wystąpiliśmy z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji do Urzędu Miejskiego w Brzegu Opolskim.

Uzasadnione usunięcie drzewa

W Parku Zdrojowym w Kudowie Zdroju w marcu usunięto buka purpurowego. W obrębie systemu korzeniowego wyrastał owocnik grzyba, gat. wachlarzowiec (zeszłoroczny owocnik na zdjęciu). Jest to bardzo agresywny patogen, który powoduje białą zgniliznę i zniszczenia korzeni. Usunięcie tego drzewa było jak najbardziej wskazane.

Zaplanowane usunięcie drzew wzdłuż drogi

W Obornikach Śląskich przy ul. Wrocławskiej planowana jest wycinka drzew ze względów bezpieczeństwa kierowców. Rosnące wzdłuż drogi drzewa ograniczają widoczność. Wystąpiliśmy z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 i planowana wycinka drzew

W związku z planowaną przebudową drogi wojewódzkiej nr 395. Otrzymaliśmy liczne telefony od zaniepokojonych zaplanowaną wycinką drzew (ok 500 sztuk) mieszkańców okolic Strzelina. Złożyliśmy wniosek do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie o udostępnienie całej dokumentacji związanej ze sprawą.

Niewłaściwa pielęgnacja drzew

We Wrocławiu, przy ul. Sudeckiej 153 dokonano pielęgnacji drzew rosnących na terenie posesji. Pielęgnacja jednak objęła więcej niż 30%, a może nawet 50% korony. Fundacja EkoRozwoju wystąpiła z pismem do Urzędu Miejskiego o nałożenie kary za zniszczenie drzew. Sprawa w toku.

Wycinka drzew w Parku

Pod koniec lutego w parku przy ul. Pułaskiego w Namysłowie prowadzona była wycinka drzew na zlecenie gminy. Wg osób usuwających drzewa wycinano jedynie te, które zagrażają bezpieczeństwu…. Wystąpiliśmy do urzędu z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji.

Masowe usuwanie drzew w Alei Brzozowej

W Częstochowie dla bezpieczeństwa kierowców urzędnicy zaplanowali usunięcie ponad 50 drzew rosnących w Alei Brzozowej na Parkitce. W zamian mają być nasadzone młode brzozy. Niestety często przy tego typu pracach zapominamy, że potrzeba stu lat, żeby urosło stuletnie drzewo, a więc jeśli można, to należy stare drzewa zachować, szczególnie w terenach zurbanizowanych, gdyż przynoszą nam one szereg korzyści ekosystemowych (obniżają temperaturę w czasie upałów, produkują tlen, nawilżają i oczyszczają powietrze, ułatwiają retencjonowanie wody), stanowią siedliska dla wielu cennych gatunków porostów, grzybów, owadów i ptaków, ponadto poprawiają nam samopoczucie i powodują, że mamy szczęśliwsze i zdrowsze psychicznie dzieci, a przede wszystkim - po prostu są piękne. Wystosowaliśmy wniosek o udostępnienie dokumentacji.

Usunięcie zdrowych drzew związanych z budową drogi rowerowej

W Ełku przy ul. Armii Krajowej w ramach inwestycji związanej z budową ścieżki rowerowej mają zostać usunięte drzewa w dobrej kondycji. Wystosowaliśmy pismo do Urzędu Miasta o udostępnienie dokumentacji. Być może jest jeszcze szansa, aby uratować przed usunięciem te drzewa.

Niewłaściwe parkowanie aut

We Wrocławiu, przy ul. Słowiańskiej nagminnie parkowane są auta na trawnikach bezpośrednio w rzucie korony drzew. Sprawa zgłoszona do Zarządu Zieleni Miejskiej.

Usuwanie drzew i krzewów w okresie lęgowym ptaków

Otrzymaliśmy zgłoszenie, że 19 marca (okres lęgowy ptaków) na terenie stadionu w Krapkowicach-Otmęcie usuwane są drzewa i krzewy. Zawiadomiliśmy straż miejską oraz wystąpiliśmy z wnioskiem do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach o udostępnienie informacji o środowisku – wniosku i decyzji wydanej na usunięcie drzew w okresie lęgowym.

Interwencja skierowana do Grupy Tauron,

Zewnętrzni wykonawcy prowadzili prace przy ul. Semaforowej we Wrocławiu. Po otrzymaniu od nas wytycznych bardzo ucieszył nas widok na placu, gdzie prowadzona była inwestycja. Oprócz odeskowania pnia, które stosowane jako standardowe zabezpieczenie drzew i nie jest wystarczające, bo nie chroni korzeni, kory pnia drzewa, to na placu budowy wygrodzono strefę ochronną drzewa oraz usunięto składowaną glebę ze strefy korzeniowej. Dziękujemy.

Usunięcie drzew w Lesie Malin

Tu jeszcze niedawno były drzewa. Kilka lat temu Nadleśnictwo w Obornikach Śląskich pomimo protestów okolicznych mieszkańców usunęło rosnące tam drzewa. Zwróciliśmy się z zapytaniem do Nadleśnictwa dlaczego usunięto rosnące tam drzewa prosząc jednocześnie o wyjaśnienia czy przeprowadzone prace mają zawiązek z prowadzoną przez Nadleśnictwo z gospodarką leśną.

Konflikt nowych inwestycji z drzewami

Niestety konflikty nowych inwestycji z drzewami, powodują, że jest ich coraz mniej, a każda nowa inwestycja przyczynia się do ich powolnego uśmiercania. A przecież ludzie, którzy będą użytkować zakończone inwestycje potrzebują zieleni w ich otoczeniu, która pełni wiele funkcji biologicznych, społecznych, krajobrazowych….Pamiętajmy, że drzewa przydrożne pełnią trudną do przecenienia rolę zielonej infrastruktury, regulują mikroklimat, poprawiają warunki wodne, ograniczają hałas, oczyszczają powietrze i jak wykazało wiele badań naukowych mają pozytywne oddziaływanie a użytkowników dróg.

Zniszczonie drzewa poprzez mechaniczne uszkodzenie korzeni

Podczas prowadzenia prac związanych z realizacją inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego – Zielone Podwórko – Wandy-Krakusa-Hallera, Powstańców Śląskich Etap II nr projektu 619, zniszczone zostały drzewa poprzez mechaniczne uszkodzenie korzeni. Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono następujące błędy na placu budowy prowadzące do zniszczenia korzeni to: przejazdy ciężkiego sprzętu budowlanego, wykopy powodujące mechaniczne uszkodzenia korzeni. Efektem takich praktyk jest zmiana chemizmu gleby i jej struktury, zagęszczenie, ograniczenie zasobów wodnych, pokarmowych i tlenowych. Zniszczenia mogą być niewidoczne na pierwszy rzut oka niewidoczne. Drzewo zareaguje na nie w kolejnych sezonach wegetacyjnych. Wystosowaliśmy pismo do Zarządu Zieleni Miejskiej z prośbą o szybką reakcję i wstrzymanie prac.

Naruszenie przepisów o ochronie drzew podczas prowadzenia prac budowlanych

Otrzymaliśmy skargi zaniepokojonych mieszkańców Wrocławia na naruszenia przepisów o ochronie drzew podczas prowadzenia prac budowlanych wzdłuż ulicy Gdańskiej 2 we Wrocławiu, gdzie nie wykonano niezbędnych zabezpieczeń drzew, gwarantujących ich skuteczną ochronę przed zniszczeniem (jak jest to wymagane według art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 ze zm.). System korzeniowy drzew jest niszczony poprzez niewłaściwe prowadzenie prac przy użyciu sprzętu mechanicznego. Po dokonaniu wizji lokalnej w terenie, rozmowie telefonicznej z pracownikiem Miejskiego Konserwatora Zabytków przygotowaliśmy wniosek o udostępnienie wniosku, decyzji wydanej na usunięcie w/w drzew.

Prace związane z usuwaniem drzew w dobrej kondycji na terenie Zespołu Szkół nr 14

Przy ul. Brucknera we Wrocławiu, na terenie Zespołu Szkół nr 14 rozpoczęto prace z usuwaniem drzew, które wg opinii osób zgłaszających interwencję były w dobrej kondycji. Po zapoznaniu się z dokumentacją, po licznych rozmowach z urzędnikami, dyrektorem szkoły oraz po przeprowadzeniu wizji w terenie z dokładnym ich zbadaniem przez nasz zespół okazało się, że większość usuniętych drzew została wycięta zbyt pochopnie. Jemioła i bluszcz oplatający drzewa oraz susz w koronie, to nie jest powód do wskazania do wycinki drzew. Dzięki szybko podjętej interwencji udało się zachować kilka drzew zakwalifikowanych do usunięcia.

Informacja o usuwaniu drzewa gat. topola czarna odm. Włoska, przy ul. Okrzei

Mieszkańcy Sępolna we Wrocławiu zgłosili się do fundacji z informacją, że usuwane są drzewa gat. topola czarna odm. Włoskiej (5 szt.) rosnące przy ul. Okrzei. Gdy przyjechaliśmy na miejsce, okazało się, że drzewa usuwane są zgodnie z prawem – wydana została decyzja przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. W 2015 roku, drzewa te zostały niefachowo wypielęgnowane przez co utraciły swój naturalny pokrój. Podniesienie korony jest błędem, gdyż spowalnia przyrost pnia na grubość i utrudnia tworzenie się drewna reakcyjnego, powoduje też rozrost korony w górnych partiach, przez co statyka drzewa może zostać zaburzona. Średnica części obciętych konarów była zbyt duża – powstały martwice, które łatwo ulegają infekcji grzybowej. Doprowadza to do powstania ubytków wgłębnych. Istniało ryzyko złamania tych drzew bądź wywrotu. W miejscu wyciętych drzew zostaną posadzone młode sadzonki pokrojem i bryłą nawiązujące do założeń historycznych tego terenu.

Wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Lubomierz wniosek na usunięcie 152 drzew

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa w pasie drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Pławna – Pasiecznik otrzymaliśmy zgłoszenie od DSDiK, które złożyło wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Lubomierz wniosek na usunięcie 152 drzew (gat. topola kanadyjska, jesion wyniosły, lipa drobnolistna, klon jawor). Po przeprowadzeniu wizji terenowej stwierdziliśmy, iż wskazane we wniosku drzewa są w złym stanie zdrowotnym, w konarach jest posusz i stwarzają one zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego. Zaproponowaliśmy, aby usunięcie drzew rozciągnięte zostało w czasie oraz, aby w miejsce usuniętych drzew wykonać nasadzenia zastępcze.

Na terenie skweru przy ul. Sw. Wincentego został usunięty platan klonolistny

Platan nie wykazywał oznak osłabienia, a tym bardziej nie zagrażał bezpieczeństwu ludzi i mienia. Po dokonaniu wizji lokalnej, wystosowaliśmy pismo do Miejskiego Konserwatora Zabytków z zapytaniem czy było prowadzone przez urząd postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji na usunięcie w/w drzewa.

Parking typu park&ride - zniszczonie drzewa poprzez mechaniczne uszkodzenia korzeni

We Wrocławiu przy ul. Dobroszyckiej (rejon dworca PKP na Psim Polu) podczas prowadzenia prac związanych z realizacją inwestycji parkingu typu park&ride zniszczone zostały drzewa poprzez mechaniczne uszkodzenia korzeni. Fundacja wystosowała pismo do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z prośbą o podjęcie stosownych działań.

Walka o zchowanie drzewostanu przy inwestycji

W Bielanach Wrocławskich rozpoczęto budowę chodnika i ścieżki rowerowej. W ramach prowadzonej inwestycji zakwalifikowano do usunięcia wszystkie drzewa i krzewy rosnące przy drodze. Mieszkańcy rozpoczęli walkę o zachowanie drzew. Poprzez zaangażowanie się Fundacji i nawiązaniu dialogu z pracownikami Urzędu Gminy w Kobierzycach, z Inwestorem, Wykonawcą udało się zachować w/w drzewa i krzewy. Usunięto jedynie kilka sztuk, które ze względu na zły stan zdrowotny mogłyby zagrażać bezpieczeństwu. Doradzono również odpowiednie gatunki do nasadzeń po wykonanej inwestycji – odradzono sadzenie klonów kulistych proponując gatunki rodzime, które oprócz walorów estetycznych pełnią też inne funkcje np. dzięki wytwarzanym owocom stanowią stołówki dla ptaków jak np. głogi, bez lilak.

Cięcia korzeni i nieprawidłowe zabezpieczenie drzew

Po otrzymaniu zgłoszenia, iż w Sobótce w trakcie prowadzonej inwestycji rewitalizacja skweru przy Al. Sw. Anny niszczone są drzewa poprzez cięcia korzeni i nieprawidłowe zabezpieczenie roślinności na placu budowy. Po wizycie w terenie poinformowaliśmy. Urząd Miasta i Gminy w Sobótce o naruszeniu przepisów o ochronie drzew. Badania dowodzą, że przycięcie korzeni nieczysto w krótkim czasie prowadzi do wielu problemów zdrowotnych drzew. Korzenie przycięte nieprawidłowy sposób, wyeksponowane na działanie powietrza, uszkodzone będą infekowane przez patogeny, w tym grzyby pasożytnicze.

Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu- uszkodzenie drzew

Drzewa nie zostały zabezpieczone należycie i składowane były materiały budowlane w rzucie korony. W efekcie interwencji podjętej przez Fundację materiał usunięto i zabezpieczono drzewa poprzez wygrodzenie oraz uprzątnięcie składowanego materiału.

Niszczenie system korzeniowy szpaleru drzew rosnących przy prowadzonej inwestycji budowy ciągu pieszo-rowerowego

Mieszkańcy ul. Starogajowej we Wrocławiu poinformowali nas, iż w ramach prowadzonych prac związanych z budową ciągu pieszo-rowerowego niszczony jest system korzeniowy szpaleru drzew rosnących przy prowadzonej inwestycji. Korzenie niszczone są poprzez cięcia, które mają negatywny wpływ na kondycję, statykę oraz długość życia drzew. Po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy oraz po dokonaniu wizji lokalnej w terenie wystosowaliśmy pismo do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z prośbą o podjęcie odpowiednich kroków.

Usuwanie drzew wzdłuż rowu melioracyjnego

Mieszkańcy Chrząstawy Wielkiej zwrócili się do nas z prośbą o pomoc merytoryczną i wsparcie, gdyż wzdłuż rowu melioracyjnego zarządca rozpoczął usuwanie drzew, dzięki czemu będzie mógł pogłębić rów. Mieszkańcy przygotowali petycję do w sprawie zachowania rosnących drzew, którą złożyli do Wójta Gminy Czernica. Dodatkowo zostały poinformowane media, aby sprawę nagłośnić.

Pomiędzy miejscowościami Borek Strzeliński – Boreczek usunięto wszystkie drzewa rosnące wzdłuż drogi

Wstrząśnięty mieszkaniec Borka Strzelińskiego skontaktował się z nami prosząc o interwencję, gdyż wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 pomiędzy miejscowościami Borek Strzeliński – Boreczek usunięto wszystkie drzewa. Po dokonaniu wizji w terenie, wystosowaliśmy pismo do Wójta Gminy Borów z prośbą o udostępnienie dokumentacji związanej ze sprawą. Drzewa zostały usunięte przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa. Zarządca został zobowiązany do dokonania nasadzeń zamiennych w liczbie 191 sztuk (gatunki rodzime: lipa, dąb, jesion).

Szpaler drzew rosnących przy prowadzonej inwestycji jest niszczony

Otrzymaliśmy zgłoszenie, że we Wrocławiu przy ul. Tarnogajskiej podczas prowadzenia prac związanych z budową ciągu pieszo-rowerowego niszczony jest szpaler drzew rosnących przy prowadzonej inwestycji. Korzenie drzew są mechanicznie niszczone i cięte przez maszyny. Szczególnie podatna na tego typu uszkodzenia jest strefa korzeni włośnikowych. Korzenie włośnikowe są bardzo wrażliwe zarówno na przesuszenie, jak również niedobór tlenu, który może być wywołany długim stagnowaniem wody lub zagęszczeniem gleby. Najczęściej uszkodzenie korzeni następuje podczas prowadzonych prac budowlanych, ale nie tylko. Samo składowanie pod drzewami różnych materiałów, usypywanie ziemi, a nawet parkowanie lub poruszanie się pojazdów w obrębie zasięgu systemu korzeniowego może doprowadzić do jego zaduszenia. Z tego powodu ochrona korzeni podczas prowadzonych prac budowlanych jest bardzo ważna. Zniszczenie strefy włośnikowej uniemożliwia roślinie pobór dostatecznej ilości wody. Wystosowaliśmy pismo do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z prośbą o podjęcie interwencji.

Zniszczenie drzewa przez nieodpowiednie prowadzenie prac

Podczas prowadzenia prac na terenie Parku Słowińskiego w Głogowie zostały zniszczone drzewa przez nieodpowiednie prowadzenie prac – używanie ciężkiego sprzętu w obrębie rzutu korony oraz poprzez cięcia korzeni. Po sprawdzeniu faktów w tym względzie okazało się, że opisana wyżej sytuacja była wynikiem usunięcia awarii sieci energetycznej, którą wykonywał właściciel sieci Tauron Dystrybucja. Wystosowaliśmy pismo do Prezydenta Miasta Głogowa z prośbą o pilne zajęcie się tą sprawą oraz o pouczenie Tauron Dystrybucja, żeby podczas realizowania prac dokonywało wszelkich starań mających na celu ochronę roślinności znajdującej się w pobliżu remontowanych sieci energetycznych.

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa w pasie drogi wojewódzkiej nr 350, DSDiK złożyło wniosek do Wójta Gminy Osiecznica na usunięcie 141 drzew

Po przeprowadzeniu wizji terenowej stwierdziliśmy, iż wskazane we wniosku, przez DSDiK, drzewa są w złym stanie zdrowotnym, w konarach jest posusz i stwarzają one zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego. Zaproponowaliśmy, aby w miejsce usuniętych drzew wykonać nasadzenia zastępcze.

Wycinka drzew na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy i obszarze Natura 2000

Zaniepokojeni mieszkańcy Milicza zwrócili się do nas z prośbą o pomoc, gdyż zaobserwowali wycinkę drzew na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy i obszarze Natura 2000. Po kontakcie telefonicznym z pracownikiem Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy w celu wyjaśnienia sprawy i uspokojenia osób zagładzających usuwanie drzew skierowaliśmy aktywistów do dyrektora ZPK Oddział we Wrocławiu.

Podlane świerku przez właściciela posesji Roundupem

Otrzymaliśmy informację, iż drzewo świerk rosnące we Wrocławiu, przy ul. Brzozowej 25 zostało najprawdopodobniej podlane przez właściciela posesji Roundupem, którego działanie błyskawicznie uśmierciło drzewo i roślinność dookoła niego rosnącą. W świetle obowiązujących przepisów, zgodnie z art. 88 za zniszczenie drzewa lub krzewu administracyjną karę pieniężną wymierza Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta. Fundacja EkoRozwoju pismem z dnia 12 czerwca 2018 roku wniosła o podjęcie kroków mających na celu nałożenie kary za zniszczenie drzewa oraz o zawiadomienie nas o podjętych czynnościach.

Planowano usunięcie 62 szt. drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej nr 357

Fundacja EkoRozowju wystosowała wniosek o dopuszczenie do postępowania na prawach strony w toczącym się postępowaniu administracyjnym. Na podstawie odnalezionych u podstawy pni odchodów pędraków kwietnicy okazałej – gatunku objętego ochroną częściową uznano, ze wyraźnie podnosi to prawdopodobieństwo zasiedlenia drzew przez pachnicę dębową. Po dokonaniu wizji lokalnej przez organ prowadzący postępowanie zaobserwowano, że duża liczba drzew z wnioskowanych do usunięcia posiada ładne pokroje. Jednocześnie zauważono, iż pomimo bliskiej odległości pni drzew od skrajni jezdni brak jest oznakowania, które zwiększałoby bezpieczeństwo kierowców i pieszych. W związku z tym Wydział Ochrony Srodowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań wniósł prośbę do Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu o wydanie opinii na temat bezpieczeństwa na jezdni, odpowiedniego oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. tabliczka „drzewa w skrajni”).

Miłośnicy przyrody, mieszkańcy Trzebnicy postanowili stanąć w obronie drzew

Lasy Państwowe eksploatowały Les Bukowym w Trzebnicy. W 2018 roku po raz pierwszy las o powierzchni 64 ha został całkowicie zamknięty dla ludzi i od stycznia do maja odbyły się masowe cięcia drzew oraz dewastacja dróg. Usunięto małe i średnie drzewa w tysiącach sztuk, wyczyszczono las ze starych dziuplastych drzew niszcząc lęgi ptaków. Aktywiści utworzyli fanpage ba Facebooku, na którym opisują sytuację oraz utrzymują stały kontakt z mediami. Po zapoznaniu się z Planem Urządzenia Lasu, okazało się, że prace prowadzone są legalnie, co oczywiście nie znaczy, że mieszkańcy i osoby zainteresowane nie mogą protestować, jeśli taka gospodarka im się nie podoba.

Interwencja-zatrzymanie prac niszczących korzenie w rzucie korony pomnikowego wiązu (obwód pnia 245)

Gmina Wrocław wyznaczyła nowe miejsce składowania odpadów dla wspólnot mieszkaniowych, zarządca zdecydował o posadowieniu osłony śmietnikowej w rzucie korony w/w drzewa i rozpoczął prace od utwardzenia podłoża (wylewka betonowa). W trakcie przeprowadzenia wizji lokalnej okazało się, że rozkopane korzenie drzewa nie są zabezpieczone agrowłókniną, nie są też nawilżane, natomiast zostały poważnie uszkodzone. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie m.in. z pracownikami Urzędu Miejskiego, Zarządu Zieleni Miejskiej, zarządcą terenu. Po konsultacji z dr Marzeną Suchocką zaproponowaliśmy zarządcy terenu, aby zerwać beton (który udusi resztę korzeni) i zrobić podest na kontener. Należy również wszczepić mikoryzę i inne życie glebowe oraz wymulczować glebę pod podestem, wówczas korzenie będą mogły się regenerować. Razem z aktywistami przygotowaliśmy wniosek o uznanie w/w drzewa za pomnik przyrody.

W ramach prowadzonych prac remontowo-budowlanych nie wykonano odpowiedniego zabezpieczenia drzewa

Mieszkańcy Lubania poinformowali nas, iż w ramach prowadzonych prac remontowo-budowlanych przy ul. Spółdzielczej, nie wykonano odpowiedniego zabezpieczenia drzewa, gwarantującego skuteczną ochronę przed zniszczeniem. Składowanie w obrębie rzutu korony materiałów budowlanych, powoduje nieodwracalne zagęszczenie gleby w systemie korzeniowym, co ogranicza dostęp wody, wymianę gazową i powoduje zamieranie korzeni żywicielskich drzewa. Po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy, wystosowaliśmy pismo do Urzędu Miasta Lubań z prośbą o podjęcie kroków przeciwdziałania temu.

Podczas prowadzenia prac związanych z budową parkingu w ramach WBO 2016, nie wykonano niezbędnych zabezpieczeń drzew

Fundacja EkoRozwoju wystosowała pismo do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w związku z naruszeniem przepisów o ochronie drzew podczas prowadzenia prac związanych z budową parkingu przy ul. Dobrzyńskiej w ramach WBO 2016, gdzie nie wykonano niezbędnych zabezpieczeń drzew, gwarantujących ich skuteczną ochronę przed zniszczeniem, jak jest to wymagane według art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na obszarze prowadzenia prac budowlanych nie została uwzględniona ochrona zieleni. Odeskowanie pnia drzew stosowane jako standardowe zabezpieczenie drzew na placu budowy nie jest wystarczające, gdyż nie chroni korzeni i pni a poruszanie się pojazdami po korzeniach powoduje nieodwracalne zagęszczenie gleby w systemie korzeniowym.

Możliwe usunięcie 140 drzew w centrum

Mieszkaniec Szklarskiej Poręby zwrócił się o wsparcie, gdyż miasto planuje usunąć 140 drzew rosnących w centrum pod zabudowę hotelową. Udostępniliśmy dostęp do fachowej literatury oraz zaproponowaliśmy, iż Fundacja włączy się na prawach strony do prowadzonego postępowania administracyjnego. Najcenniejsze drzewa mają zostać zgłoszone do objęcia ich ochroną pomnikową.

Pomoc w przygotowaniu pisma do Urzędu Miasta i Gminy Bardo

Mieszkaniec Barda zwrócił się o pomoc w przygotowaniu pisma do Urzędu Miasta i Gminy Bardo z informacją o zniszczeniu drzew oraz nakłonić urząd do wszczęcia postępowania administracyjnego. W Bardzo na ulicy Głównej zostały w ramach szeroko rozumianej pielęgnacji ogłowione drzewa, a w świetle obowiązujących przepisów takie działanie jest zabronione. Przygotowaliśmy pismo dotyczące zniszczenia drzew z prośbą o naliczenie stosownych kar administracyjnych.

Pomoc w przygotowaniu wniosku o uznaniu dzewa za pomnik przyrody

Poproszono nas o pomoc w przygotowaniu wniosku o uznanie drzewa (gat. dąb szypułkowy), rosnącego w miejscowości Milikowice (gmina Jaworzyna Śląska) za pomnik przyrody. Przedmiotowe drzewo stanowi element parku powstałego w latach 30’ stych XIX wieku. Przedmiotowa nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków, a sama wieś Milikowice objęta jest ochroną konserwatorską, jako układ ruralistyczny.

Zaplanowano usunięcie wszystkich drzew

Wstrząśnięta mieszkanka Ścinawy skontaktowała się z nami, gdyż w ramach budowy chodnika i ścieżki rowerowej zaplanowano usunięcie wszystkich drzew rosnących przy planowanej inwestycji. Odesłaliśmy osobę zgłaszającą problem do naszych publikacji (gdyż poprosiła o dostęp do odpowiedniej literatury), pomogliśmy w przygotowaniu wniosku o udostępnienie dokumentacji związanej ze sprawą.

Niszczenie drzew wycinanie i podpalanie

Od aktywistów otrzymaliśmy informacje o niszczeniu drzew (wycinanie i podpalanie) na terenie gminy Domaniów. Przeprowadzona wizja lokalna potwierdziła te informacje. Wystosowaliśmy pismo do Urzędu Gminy w Domaniowie, w którym poprosiliśmy o zajęcie się sprawą. Wyjaśniliśmy dlaczego drzewa są ważne, jakie role odgrywają w społeczeństwie oraz napisaliśmy dlaczego i w jaki sposób są chronione prawem.

Pomoc Stowarzyszeniu MiastoDrzew w przygotowaniu wniosku

Pomoc dotyczyła dopuszczenia do postępowania na prawach strony i zawiadomienia jej o każdym toczącym się postępowaniu administracyjnym, dotyczącym usunięcia drzew rosnących we Wrocławiu, przy ul. Tramwajowej 4-30.

Prace na podwórkach zagrażające drzewom

Otrzymaliśmy zgłoszenie interwencyjne od mieszkanki Wrocławia, która była zatroskana sposobem prowadzenia prac na podwórkach w trójkącie wyznaczonych ulicami Jedności Narodowej, Probusa i placem Sw. Macieja. W trakcie wizji lokalnej, w której z ramienia Fundacji EkoRozowju uczestniczył Piotr Tyszko-Chmielowiec oraz reprezentant wykonawcy ustalono, iż prace, które były prowadzone nie uwzględniały lokalizacji drzew i ich potrzeb, nie zostały wyznaczone strefy ochrony drzew oraz szlaków transportowych. Stwierdzono również brak nadzoru dendrologicznego, składowanie gruzu pod koronami drzew. Nasze sugestie, to ponowna ocena projektu pod kątem ochrony drzew, przygotowanie planu ochrony drzew oraz wprowadzenie nadzoru dendrologicznego.

Naruszenie przepisów o ochronie drzew podczas prowadzenia prac remontowo-budowlanych

W związku ze skargami zaniepokojonych mieszkańców Wrocławia na naruszenia przepisów o ochronie drzew podczas prowadzenia prac remontowo-budowlanych na terenie Jump World Park Trampolin mieszczącego się przy ul. Nyskiej 59-61, gdzie nie wykonano niezbędnego zabezpieczenia drzewa na placu budowy – składowanie materiałów budowlanych w obrębie korony drzewa. Po dokonaniu wizji lokalnej w terenie, wystosowaliśmy pismo do Wydziału Ochrony Srodowiska z prośbą o podjęcie przeciwdziałania temu. Po interwencji Fundacji EkoRozowju oraz w/w Wydziału odpady zostały niezwłocznie uprzątnięte. Podczas oględzin nie stwierdzono ingerencji w system korzeniowy ani żadnych uszkodzeń w obrębie pnia drzewa.

Niewłaściwe przeprowadzone prace inwestycyjne-uszkodzenie systemu korzeniowego drzew

Skutkiem mechanicznego uszkodzenia korzeni lub odcięcia korzeniom dostępu do tlenu i wody jest: m.in. stres, podatność na infekcje patogenów, zaburzenie statyki/upadek, jednym słowem - oddalone w czasie zamieranie drzew. Zniszczenia mogą być niewidoczne na pierwszy rzut oka, drzewo niestety zareaguje na nie dopiero w kolejnych sezonach wegetacyjnych. Zaobserwujemy wówczas: - posusz w górnych partiach korony i zamieranie gałęzi od wierzchołków, - małe, żółte, chlorotyczne liście, - nekrozy brzegów blaszek liściowych, - mniejszy wzrost i skarłowacenie pędów, - wczesne przebarwienia jesienne, - owocniki grzybów u podstawy pnia lub pojawianie się opieńki. Niestety kilka lat po zakończonych pracach we Wrocławiu przy ul. Semaforowej 5 (w zabytkowym budynku po dawnej siedzibie brochowskiego magistratu, powstaną dwa dzienne domy pomocy dla osób starszych) nikt nie będzie już pamiętał, że kilka lat wcześniej poprzez niewłaściwe przeprowadzone prace inwestycyjne system korzeniowy drzew został uszkodzony.

Inwestycja hali sportowej- możliwe usunięcie 900 drzew

Przedstawiciel Stowarzyszenia Zielone Miasto Gorzów skontaktował się z fundacją, gdyż w Gorzowie Wielkopolskim planowana jest inwestycja hali sportowej w miejscu parku miejskiego. Miasto pomimo licznych protestów obstaje przy lokalizacji obiektu z powodu istniejącego obok kompleksu basenowego. Inwestycja w tym miejscu wymaga usunięcia 900 drzew, obecnie procedowane jest uzyskanie zgody na usunięcie drzew. Fundacja współpracuje z aktywistami lokalnymi.

Usunięcie zdrowego dębu

W miejscowości Henryków usunięto dąb – zdrowe drzewo, gdyż dziki podchodziły zbyt blisko domostw i wybierały żołędzie. Wysłaliśmy pismo do Urzędu Gminy Iłów z prośbą o udostępnienie wniosku i decyzji.

Naruszenie przepisów o ochronie drzew przez dewelopera Skanska S.A.

W związku ze skargami zaniepokojonych mieszkańców Wrocławia wystąpiliśmy do Urzędu Miejskiego z prośbą o podjęcie kroków przeciwdziałaniu niszczeniu drzew, które podczas prac budowlanych są regularnie uszkadzane mechanicznie, co może doprowadzić do ich zniszczenia. Sprawa zakończona sukcesem, gdyż drzewa zostały odpowiednio zabezpieczone na placu budowy

Ogłowienie drzew

Wysłaliśmy nasze publikacje związane z pielęgnacją zieleni do Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie.

Petycja mieszkańców gminy Bogaczowice

Otrzymaliśmy informację o przygotowanej petycji przez mieszkańców gminy Bogaczowice, którzy zwrócili się do Dolnosląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu o usunięcie drzew zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 375D na odcinku trasy: Stare Bogaczowice – Struga. Wystąpiliśmy do DSDiK z odpowiednim pismem.

Planowane usunięcie 6 drzew

Mieszkańcy Sosnowca poprosili nas o wsparcie, gdyż planowane jest usunięcie 6 drzew (klon srebrzysty), którzy chcą chronić ostatnią aleję klonową. Drzewa są wysokie i nie wykazują oznak osłabienia. Wystąpiliśmy z wnioskiem do urzędu miasta o udostępnienie informacji na temat wydanego zezwolenia przez urząd. Wspieramy lokalną grupę działaczy. Śledzimy rozwój wydarzeń.

Planowane usunięcie 400 drzew

Przy drodze powiatowej nr 148 w Drawsku Pomorskim planowane jest usunięcie 400 drzew. Wystąpiliśmy z wnioskiem do urzędu miejskiego o udostępnienie informacji na temat wydanego zezwolenia przez urząd. Wspieramy lokalną grupę działaczy. Śledzimy rozwój wydarzeń.

Planowana wycinka alei głogów ozdobnych.

W Świebodzicach planowana jest wycinka alei głogów ozdobnych. Wystąpiliśmy z wnioskiem do starostwa Powiatowego w Świdnicy o udostępnienie informacji na temat wydanego zezwolenia przez urząd. Wspieramy lokalną grupę działaczy. Śledzimy rozwój wydarzeń.

Rażące przetrzebienie drzewostanu parku

Mieszkanka Pułtuska poprosiła nas o wsparcie w związku z rażącym przetrzebieniem drzewostanu parku przy ul. Solnej. Wystąpiliśmy z wnioskiem do urzędu miejskiego w Pułtusku o udostępnienie wniosku i decyzji wydanej na usunięcie tych drzew. Sprawa w toku.

Planowana wycinka drzew

Planowana wycinka drzew w ramach przebudowy drogi 567 w Płocku– doradzaliśmy miejscowym działaczom, wspieraliśmy mieszkańców merytorycznie w prawodawstwie.

Planowana wycinka starych lip

Planowana wycinka starych lip w Mikołajewie. Powodem usunięcia drzew jest rzekome zagrożenie dla korzystających z przystanku obywateli. Sprawa zakończona sukcesem – drzewa nie zostały usunięte.

Planowana wycinka drzew

Planowana wycinka drzew w gminie Czernica w związku z planowanym przedsięwzięciem pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Nadolice Małe i Nadolice Wielkie oraz drogi powiatowej nr 1930D w Chrząstawie Małej i Chrząstawie Wielkiej”. Sprawa w toku.

Niszczenie dębu czerwnonego

W związku z licznymi telefonami od zaniepokojonych mieszkańców ul. Liliowej w Warszawie poprosiliśmy pracowników Urzędu m.st. Warszawy (dzielnica Wawer) o pilne podjęcie interwencji, gdyż w ramach prowadzenia prac budowlanych niszczone jest drzewo dąb czerwony na skutek podcinania korzeni i korony. Odbyła się wizja terenowa urzędników.

Poszerzanie drogi przy ul Konduktorskiej we Wrocławiu

Na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie Fundacja EkoRozwoju złożyła zawiadomienie o zagrożeniu wystąpienia szkody w środowisku i poprosiła o pilną interwencję w sprawie drzew, które stanowią siedlisko gatunków chronionych w ramach prowadzenia prac drogowych polegających na poszerzeniu ulicy Konduktorskiej we Wrocławiu w trakcie których niszczony jest szpaler dębów rosnących wzdłuż drogi na skutek podcinania korzeni oraz mechanicznych obrażeń.

Wniosek o dopuszczenie Fundacji EkoRozwoju do postępowania administracyjnego.

Złożenie wniosku o dopuszczenie Fundacji EkoRozwoju do postępowania na prawach strony i zawiadomienia jej o każdym toczącym się postępowaniu administracyjnym dotyczącym usunięcia drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 720, ul. Pszczelińska w miejscowości Brwinów. Udało się zachować drzewa.

Planowana wycinka drzew

W Piasecznie (ul. Szpitalna) planowana jest wycinka drzew. Dzięki nawiązanej współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Zalesia Dolnego udało się zebrać próbki i potwierdzić występowanie chronionego gatunku sparoksylicznego chrząszcza pachnicy dębowej. Sprawa w toku.

Wycinka ponad 100 lip

Planowana wycinka ponad 100 lip rosnących w Łodzi (ul. Niciarniana). Po interwencji wnioskodawca wycofał się z planowanej inwestycji.

Wniosek o uznanie drzewa za pomnik przyrody

Fundacja EkoRozwoju razem z mieszkańcami przygotowała wniosek o uznanie drzewa za pomnik przyrody. Mieszkańcy przesłali informację na temat dębu szypułkowego rosnącego we Wrocławiu, przy ulicy Chorwackiej. Po zmierzeniu drzewa oszacowano jego wiek na 200-250 lat.

Usunięcie szpaleru topoli rosnącego wzdłuż ogrodzenia

We Wrocławiu przy ul. Jastrzębiej (teren gimnazjum nr 23) usunięto szpaler topoli rosnących wzdłuż ogrodzenia. Operat dendrologiczny został wykonany przez naszych dendrologów, którzy po wykonaniu specjalistycznych badan systemu korzeniowego ze względu na bezpieczeństwo dzieci zakwalifikowali do usunięcia wszystkie drzewa. W zmian za to zaproponowali nasadzenia gatunków rodzimych.

Ogłowienie drzew

Na terenie posesji Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod Jaworami” we Wrocławiu zostały ogłowione drzewa. Wytłumaczyliśmy i doradziliśmy, czym jest pielęgnacja drzew pracownikom odpowiedzialnym za utrzymanie zieleni.

Niewłaściwa pielęgnacja drzew

Otrzymaliśmy informację od mieszkańców oławskiego osiedla dotyczącą przeprowadzenia niewłaściwej pielęgnacji drzew. W świetle obowiązujących przepisów „ogławianie drzew” jest zabronione. Udało się nawiązać współpracę ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową Odra opiekującą się osiedlową zielenią. Obecnie Spółdzielnia stara się zgodnie z obowiązującymi przepisami uporządkować zaistniałą sytuację.

Usunięcie drzew z hibernującymi nietoperzami

We Wrocławiu (ul. Graniczna) usunięto drzewa w pniach których hibernowały nietoperze. Dzięki podjętych szybko działaniach nietoperze trafiły do azylu, w którym mogły hibernować do rozpoczęcia wiosny, natomiast wrocławscy urzędnicy zostali pouczeni, iż przy wydawaniu decyzji dot. usunięcia drzew ważne są nie tylko ptaki, ale również inne zwierzęta, rośliny, grzyby, porosty, dla których drzewo może stanowić potencjalne siedlisko do życia.

Usunięcie drzew z pachnicą dębową

W miejscowości Małe Czyste (gmina Stolno) usunięto drzewa z pachnicą dębową. Fundacja EkoRozwoju zgłosiła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadomienie o zagrożeniu wystąpienia szkody w środowisku i wniosła o pilną interwencję polegającą na zabezpieczeniu kokolitów pachnicy dębowej pod nadzorem entomologa. Ostatecznie kokolity zostały zabezpieczone i przewiezione w miejsce wskazane przez RDOŚ.

Woda z detergentami zalewa drzewa w pobliżu myjni samochodowej Inwash

W związku ze skargami zaniepokojonych mieszkańców Wrocławia oraz korzystających z myjni samochodowej Inwash, dotyczących informacji, iż woda ze srodkami czyszczącymi stale zalewa systemy korzeniowe drzew rosnących nieopodal stanowisk myjni. Fundacja EkoRozowju poprosiła Wydział Ochrony Srodowiska i Rolnictwa o wsparcie i o pomoc w sprawie.

Wsparcie lokalnej działaczki drzew z Wrocławia

Przekazany został wzór wniosku o udostępnienie informacji o środowisku.

Niewłaściwa pielęgnacja drzew

Otrzymaliśmy informację od mieszkańców Jaworzna dotyczącą przeprowadzenia niewłaściwej pielęgnacji drzew. W świetle obowiązujących przepisów „ogławianie drzew” jest zabronione. Udało się nawiązać współpracę ze Spółdzielnią Mieszkaniową opiekującą się osiedlową zielenią. Obecnie Spółdzielnia stara się zgodnie z obowiązującymi przepisami uporządkować zaistniałą sytuację.

Usunięcie 166 drzew

W gminie Węgorzewo usunięto 166 drzew rosnących w pasie drogowym powiatowej drogi nr 4346Z Węgorzyno – Brzeźniak. Pomimo, iż Fundacja EkoRozwoju zaangażowała się w sprawę, to nie udało ochronić się drzew od planowanej wycinki z racji gatunku (topole balsamiczne) oraz złego stanu sanitarnego. W obrębie drzew nie stwierdzono gatunków chronionych.

Planowana wycinka drzew na terenie Parku Nadodrzańskiego

W związku z planowaną wycinką drzew na terenie Parku Nadodrzańskiego, będącego częścią zabytkowych Plant Miejskich w Brzegu w ramach inwestycji „Budowa, przebudowa i modernizacją wału przeciwpowodziowego rz. Odry „Rataje” w miejscowości Brzeg woj. Opolskie zaangażowaliśmy się w ochronę drzew przed wycinką, prosząc o zastosowanie rozwiązań nowoczesnych i chroniących drzewa w procesie inwestycyjnym. Nasz apel skierowaliśmy do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu, Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, Burmistrza Brzegu, Marszałka Województwa Opolskiego.

Postępowanie administracyjne dotyczące wycinki drzew rosnących w Ścinawie Polskiej

Złożenie wniosku o dopuszczenie Fundacji EkoRozwoju do postępowania na prawach strony i zawiadomienia jej o każdym toczącym się postępowaniu administracyjnym dotyczącym wycinki drzew (50 lip drobnolistnych) rosnących w Ścinawie Polskiej w związku z planowana przebudowa chodnika. Ostatecznie do usunięcia wytypowano 8 drzew, a 42 udało się zachować.

Wycinka drzew w Parku Grabiszyńskim

Zaniepokojeni mieszkańcy Wrocławia zwrócili się o pomoc i wsparcie w związku z trwającą wycinka drzew w Parku Grabiszyńskim. Udało się ustalić i uspokoić mieszkańców, że usuwane drzewa są jedynie martwe i zagrażające bezpieczeństwu. Trwające prace odbywają się we współpracy z konserwatorem zabytków i mają na celu przywrócenie dawnej koncepcji parku a nasadzenia zastępcze będą wykonywane po przygotowaniu rewaloryzacji.

Postępowanie administracyjne dotyczące usunięcia drzew

Złożenie wniosku o dopuszczenie Fundacji EkoRozwoju do postępowania na prawach strony i zawiadomienia jej o każdym toczącym się postępowaniu administracyjnym dotyczącym usunięcia drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 132 ul. Kostrzyńska w Gorzowie Wielkopolskim. Sprawa w toku. (Wstępnie zakwalifikowano do usunięcia 70 drzew).

Na placu budowy nie zabezpieczono drzew rosnących, bezpośrednio w koronie drzew składowana była ziemia.

Fundacja EkoRozwoju w związku ze skargami zaniepokojonych mieszkańców Wrocławia przygotowała wniosek dotyczący naruszenia przepisów ochrony drzew podczas prowadzenia prac budowlanych (obręb Kowale, AR 7, nr działki 59/5. Drzewa rosnące nie zostały w żaden sposób zabezpieczone, jak jest to wymagane zgodnie z art. 82 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Prawne zabezpieczenie drzew przed wycinką

Mieszkańcy Myjomic poprosili nas o wsparcie związane z prawnym zabezpieczeniem drzew przed wycinką. Doradzaliśmy i wspieraliśmy działaczy oraz przesłaliśmy publikacje. Zaplanowano usunięcie 25 robinii akacjowych w związku z przebudową drogi.

Nasadzenia w związku z Budżetem Obywatelskim

W związku z ogłoszonym Budżetem Obywatelskim w Warszawie, jeden z mieszkańców miasta zainspirowany Aleją Wilanowską poprosił nas o wsparcie w przygotowaniu wniosku oraz o uzasadnienie merytoryczne nasadzeń.

Usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Ludów Polski

Zgodnie z art. 31 KPA Fundacja EkoRozwoju zgłosiła żądanie o dopuszczenie do postępowania na prawach strony i zawiadomieniu jej o każdym toczącym się postępowaniu administracyjnym, dotyczącym usunięcia drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Ludów Polski. W listopadzie 2016 roku Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin zawiesił postępowanie administracyjne z powodu wniosku złożonego przez inwestora (nie spełniał wymogów formalnych).

Ogłowienie 3 drzew na obszarze ochrony konserwatorskiej

Przy Instytucie Filologii Polskiej na zlecenie UWr dokonano pielęgnacji drzew rosnących w otoczeniu budynku. Pielęgnacja jednak objęła więcej niż 30%, a może nawet 50% korony. Fundacja EkoRozwoju wystąpiła z pismem do Miejskiego Konserwatora zabytków o nałożenie kary za zniszczenie drzew. Sprawa w toku.

Źle zabezpieczone drzewa na placu budowy, Park&Ride Świeradowska

W czasie realizacji parkingu Park&Ride we Wrocławiu, inwestor (Wrocławskie Inwestycje) nie zabezpieczył należycie drzew na placu budowy: oraz składował materiały budowlane w rzucie korony. W efekcie interwencji podjętej przez Fundację w Zarządzie Zieleni Miejskiej materiał usunięto i zabezpieczono drzewa poprzez wygrodzenie.

Źle wykonana pielęgnacja drzew - nałożenie kary pieniężnej

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 96 we Wrocławiu wiosną 2018 roku dokonano pielęgnacji drzew (morw czarnych i robinii akacjowej) rosnących na posesji. Pielęgnacja objęła więcej niż 30%, a może nawet 50% korony. Fundacja EkoRozowju oraz Stowarzyszenie Ochrony Drzew „MiastoDrzew” wystąpiła do Marszałka Województwa Dolnoslaskiego z informacją o naruszeniu przepisów o ochronie przyrody podczas prowadzonych prac związanych z niewłaściwą pielęgnacją. Organ prowadzący postępowanie zebrał wystarczające dowody do zakończenia postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 68 695 zł (z odroczeniem na okres 5 lat terminu płatności 70% tej kwoty).

Decyzja odmowna na wycinkę drzew

Dwa klony jesionolistne rosnące od ponad 40 lat we Wrocławiu przy ul. Gajowickiej 197 miały zostać usunięte ze względu na zły stan zdrowotny. Fundacja EkoRozowju będąca stroną w postępowaniu administracyjnym zleciła wykonanie opinii dotyczącej znaczenia tych drzew dla chronionych gatunków zwierząt. Podczas kontroli stwierdzono ślady zerwania dzięciołów. Funkcję drzew jako żerowiska dla dzięciołów oraz innych ptaków owadożernych potwierdzili mieszkańcy. Ze względu na walory przyrodnicze oraz dobry stan zdrowotny Urząd Miejski Wrocławia wydał decyzję odmowną na usunięcie w/w drzew.

Pielęgnacja cisów w Parku Szczytnickim

We Wrocławiu, nieopodal Parku Szczytnickiego (tzw. Ścieżka Baby Jagi) przy ul. Kopernika była ścieżka porośnięta cisami, które są systematycznie wycinane – Fundację EkoRozwoju poproszono o sprawdzenie dlaczego prowadzone są prace pielęgnacyjne. Z informacji uzyskanych od pracownika Zarządu Zieleni Miejskiej dowiedzieliśmy się, iż rosnące cisy są regularnie przycinane w ramach prowadzonych prac pielęgnacyjnych. Sadzone są inne gatunki drzew m.in. daglezje i inne iglaki.

Zniszczenie drzew w wyniku pielęgnacji

Na rogu ulic Wrocławskiej i Strzelińskiej w Ząbkowicach Śląskich dokonano pielęgnacji drzew rosnących na tamtejszym parkingu samochodowym. Pielęgnacja jednak objęła więcej niż 30%, a może nawet 50% korony. Fundacja EkoRozwoju wystąpiła z pismem do starosty Ząbkowickiego o nałożenie kary za zniszczenie drzew. Sprawa w toku.

Nie właściwa ochrona drzew w czasie inwestycji

W związku ze skargami mieszkańców Wrocławia na naruszenia przepisów o ochronie drzew podczas prowadzenia prac remontowo-budowlanych przy ul. Japońskiej, gdzie nie wykonano niezbędnego zabezpieczenia drzew, gwarantującego skuteczną ochronę przed zniszczeniem. Składowanie materiałów budowalnych w obrębie korony drzewa powoduje nieodwracalne zagęszczenie gleby w systemie korzeniowym, co ogranicza dostęp wody, wymianę gazową i powoduje zamieranie korzeni żywicielskich drzewa. Fundacja EkoRozwoju wystąpiła z pismem do Urzędu Miejskiego z prośbą o podjęcie kroków przeciwdziałania temu. Sprawa w toku.

Interwencja w sprawie masowego wycinania drzew w gminie Halinów

Mieszkańcy gminy Halinów w związku z dużą ilością wycinanych drzew na terenie gminy zwrócili się do Fundacji EkoRozwoju o przygotowanie pisma z informacją dlaczego drzewa są ważne i dlaczego nie powinno się ich pochopnie wycinać. Są one dobrem wspólnym i nawet, jeśli rosną na prywatnej posesji, służą wszystkim. Drzewo produkuje tyle tlenu, ile potrzebuje 1-2 osoby. Według różnych danych młode drzewo wiąże około 25 kg CO2 na rok, przy czym z wiekiem przybywa aparatu asymilacyjnego. U 400-letniego dębu stwierdzono wiązanie 300 kg CO2 na rok. Drzewa przydrożne, śródpolne i parkowe mogą dorosnąć do sędziwego wieku, znacznie przekraczającego wiek rębności w lasach. W zależności od gatunku mogą akumulować węgiel przez od ok. 150 lat (np. klon pospolity) do nawet ponad 500 lat (dąb szypułkowy). Sprawa w toku

Zniszczenie drzew na skutek niewłaściwej pielęgnacji - uszkodzenie korony

Na terenie parkingu w Lubaniu (pomiędzy ulicami Mikołaja Kopernika a Zgorzelecką) dokonano pielęgnacji drzew rosnących w otoczeniu budynku. Pielęgnacja jednak objęła więcej niż 30%, a może nawet 50% korony. Fundacja EkoRozwoju wystąpiła z pismem do Urzędu Miasta Lubań o nałożenie kary za zniszczenie drzew. Sprawa w toku

Aleja pomiędzy Janowem i Dębiczem (zagrożone wycinką)

Temat wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg przewija się ostatnio bardzo często. Zaniepokojeni mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska zwrócili się do Fundacji EkoRozowju z prośbą o złożenie wniosku do urzędu prowadzącego postępowanie z prośbą o udostępnienie decyzji wydanej na usuniecie drzew rosnących wzdłuż drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Janowo-Dębicz. Sprawa w toku.

Plan usunięcia 100-letniego kasztanowca w celu rozbudowy drogi do Biedronki

Fundację poproszono o pomoc i zainteresowanie się sprawą, która dotyczy usunięcia 100 letniego kasztanowca rosnącego na terenie gminy Nowa Słupia (przy ul. Łazy 20). Drzewo ma zostać usunięte, aby rozbudować drogę dojazdową do sklepu Biedronka. Mieszkańcy zgłaszają swój sprzeciw wobec rozbudowie drogi i usunięciu drzewa. Fundacja EkoRozwoju wystąpiła z wnioskiem do urzędu gminy z prośbą o udostępnienie dokumentacji związanej ze sprawą oraz o dopuszczenie na prawach strony w toczącym się postępowaniu administracyjnym. Sprawa w toku.

Zniszczenie korzeni drzew na placu budowy

W czasie realizacji prac przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu, inwestor (Womak Omega Sp. z o.o.) nie zabezpieczył należycie drzew na placu budowy: system korzeniowy drzew uległ zniszczeniu. W efekcie interwencji podjętej przez Fundację w ZZM, ZDiUM, UMWD zabezpieczono drzewa poprzez wygrodzenie oraz zaprzestano wykorzystywać ciężki sprzęt do pracy. Interwencja prowadzona była na skutek zgłoszenia przez mieszkańców Wrocławia w związku z inwestycją: „Przebudowa istniejącego układu drogowego ul. Grabiszyńskiej - przebudowa skrzyżowania z al. Pracy, przebudowa istniejącego zjazdu dla potrzeb obsługi komunikacyjnej planowanej rozbudowy Budynku Handlowo-Usługowego przy ul. Grabiszyńskiej 238-240 we Wrocławiu”.

Zniszczenie korzeni przy inwestycji - awaryjnej wymiany kabla SN

Przy ul. Reymonta we Wrocławiu prowadzone były prace w obrębie brył korzeniowych drzew na skutek awaryjnej wymiany kabla SN. Prace prowadziła firma Elektromed-AZM na zlecenie TAURON Dystrybucja S.A. Po interwencji Fundacji EkoRozwoju pracownicy wykonujący prace zostali pouczeni o tym w jaki sposób prowadzić prace w obrębie brył korzeniowych drzew, aby w przyszłości nie uśmiercać drzew przez niewłaściwie prowadzone prace naprawcze.

Usuwanie drzew owocowych

Na terenie ogrodu działowego ROD „Okuniew-Aronia” w Okuniewie, działkowicze masowo zaczęli usuwać drzewa owoce. Poproszono nas o wsparcie i przesłanie do Zarządcy informacji dlaczego drzewa owocowe (w tym stare odmiany) są ważne i dlaczego nie powinno się ich usuwać. Sprawa w toku.

Inspiracje

  • Strefa Ochrony Drzewa - tablice stosowane na placu budowy przez nadzór dendrologiczny IKROPKA