• sieć przyjaciół drzew

Namawiamy Cię, abyś został przyjacielem drzew

Nie ma na Ziemi roślin okazalszych, ważniejszych dla przyrody i dla człowieka, niż drzewa. Podobnie jak krzewy i zioła, nawet największe drzewa swoje życie rozpoczynają jako małe siewki, spośród których tylko ułamek ma szansę przeżyć. W miarę wzrostu, zyskują jednak przewagę nad pozostałymi roślinami. Swój sukces zawdzięczają zarówno osiąganym rozmiarom, odporności na czynniki zewnętrzne, jak i długości życia, stając się dominującym elementem krajobrazu o wielu funkcjach. Również na terenach przekształconych przez człowieka zieleń wysoka odgrywa ważną, lecz wciąż niedocenianą rolę.

Tymczasem drzewa to jeden z kluczowych elementów zielonej infrastruktury, która zaspokaja liczne potrzeby społeczne i zapewnia ludziom wysoką jakość życia. To, czy będzie dobrze funkcjonowała, zależy od tego jak skutecznie się nią opiekujemy.
Poznanie i zrozumienie tych niezwykłych organizmów oraz funkcji, jakie pełnią, jest pierwszym krokiem w budowaniu społecznego zaangażowania na rzecz przemyślanego kształtowania naszego otoczenia, z uwzględnieniem ważnej roli drzew.
Obecnie w Polsce można zauważyć niepokojący trend zaniku zadrzewień, a tym samym ubożenia krajobrazu. Na szczęście coraz więcej ludzi dostrzega potrzebę zmiany tego stanu rzeczy. Dlatego wspieramy społeczny ruch na rzecz ochrony  drzew dojrzałych i sadzenia młodych. Zachęcamy też samorządy do podejmowania różnych inicjatyw na rzecz drzew.

Nasze działania

Co my robimy dla drzew?
Zależy nam, aby osoby, które chcą chronić drzewa, posiadały gruntowną wiedzę prawną,  przyrodniczą, a także z zakresu budowania poparcia społecznego na rzecz ochrony drzew.
Obecnie podejmujemy szereg inicjatyw, które służą nawiązywaniu kontaktów i wymianie doświadczeń, rozwijają umiejętności i poszerzają wiedzę, a także wspierają bezpośrednie interwencje w obronie drzew tych, którzy chcą je chronić.

Forum Przyjaciół Drzew
Od kilku lat organizujemy coroczne, międzynarodowe spotkanie FORUM PRZYJACIÓŁ DRZEW, gdzie wymaniamy się doświadczeniami i uczymy się od siebie. Formuła forum obejmuje zarówno wykłady zaproszonych specjalistów, w tym gości z zagranicy, jak i przewiduje pracę warsztatową oraz zajęcia praktyczne. Na Forum poszukujemy odpowiedzi na bieżące wyzwania w ochronie drzew, rozmawiamy o dobrych rozwiązaniach chroniących drzewa, dobrych standardach informowania mieszkańców o losach drzew, włączania ich w podejmowane decyzje, współpracy w zakresie monitorowania drzew i zarządzania terenami zielonymi. Rozmawiamy o bezpieczeństwie, zarządzaniu ryzykiem i naszych obawach związanych z obecnością drzew w mieście.

Akademia Przyjaciół Drzew
W celu podnoszenia wiedzy i kompetencji organizujemy szereg szkoleń i warsztatów. Naszą najnowszą propozycją  jest Akademia Przyjaciół Drzew – zaawansowany cykl szkoleniowy dla osób pragnących skutecznie działać dla drzew. Wzbogacający wiedzę i umiejętności dotyczące drzew, ich roli, sposobów ochrony, pielęgnacji a także tworzenia nowych nasadzeń. Łączący elementy sesji warsztatowych, prelekcji i zajęć terenowych. Dotyczący roli drzew, zagrożeń, podstaw diagnostyki, aspektów prawych ich ochrony, prowadzenia kampanii społecznych i edukacji na rzecz drzew. Szkolenia organizowane są w atrakcyjnych z punktu widzenia miłośników drzew lokalizacjach.
Na szkoleniach przekazujemy również kompendium wiedzy na temat drzew i potrzeb ich ochrony – Poradnik Przyjaciół Drzew

wydarzenie dla przyjacióŁ drzew

wydarzenia

Punkt interwencyjny

Punkt interwencyjny
Udzielamy też bezpośredniego wsparcia merytorycznego i technicznego w podejmowanych przez Was interwencjach w sprawie drzew. Jeśli masz pytania, napisz do nas lub zadzwoń – postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej, na miarę naszych możliwości. Czasem udzielenie odpowiedzi będzie wymagało konsultacji ze specjalistami, w tym prawnikiem. Zanim się z nami skontaktujesz – zajrzyj do naszych publikacji! Im więcej informacji na temat zagrożenia zgromadzisz, tym łatwiej będzie nam doradzić właściwe kroki, a Tobie je zrealizować. Poniższy formularz podpowiada jakie informacje mogę być potrzebne, aby podjąć interwencję np. wszcząć postępowanie administracyjne. Jeśli będzie to pomocne i możliwe, także skontaktujemy Ciebie ze specjalistami lub z innymi obrońcami drzew w Twoim regionie.

Możesz skontaktować się z nami wypełniając poniższy formularz lub pisząc na adres konsultacje@aleje.org.pl

Fundacja EkoRozwoju, tel. 71 343 60 35 lub 668 393 305

Mapa interwencji

Klikając na znaczniki na mapie możesz dowiedzieć się więcej o naszych interwencjach w obronie drzew.

Ogłowienie 3 drzew na obszarze ochrony konserwatorskiej

Przy Instytucie Filologii Polskiej na zlecenie UWr dokonano pielęgnacji drzew rosnących w otoczeniu budynku. Pielęgnacja jednak objęła więcej niż 30%, a może nawet 50% korony. Fundacja EkoRozwoju wystąpiła z pismem do Miejskiego Konserwatora zabytków o nałożenie kary za zniszczenie drzew. Sprawa w toku.

Źle zabezpieczone drzewa na placu budowy, Park&Ride Świeradowska

W czasie realizacji parkingu Park&Ride we Wrocławiu, inwestor (Wrocławskie Inwestycje) nie zabezpieczył należycie drzew na placu budowy: oraz składował materiały budowlane w rzucie korony. W efekcie interwencji podjętej przez Fundację w Zarządzie Zieleni Miejskiej materiał usunięto i zabezpieczono drzewa poprzez wygrodzenie.

Źle wykonana pielęgnacja drzew - nałożenie kary pieniężnej

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 96 we Wrocławiu wiosną 2018 roku dokonano pielęgnacji drzew (morw czarnych i robinii akacjowej) rosnących na posesji. Pielęgnacja objęła więcej niż 30%, a może nawet 50% korony. Fundacja EkoRozowju oraz Stowarzyszenie Ochrony Drzew „MiastoDrzew” wystąpiła do Marszałka Województwa Dolnoslaskiego z informacją o naruszeniu przepisów o ochronie przyrody podczas prowadzonych prac związanych z niewłaściwą pielęgnacją. Organ prowadzący postępowanie zebrał wystarczające dowody do zakończenia postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 68 695 zł (z odroczeniem na okres 5 lat terminu płatności 70% tej kwoty).

Decyzja odmowna na wycinkę drzew

Dwa klony jesionolistne rosnące od ponad 40 lat we Wrocławiu przy ul. Gajowickiej 197 miały zostać usunięte ze względu na zły stan zdrowotny. Fundacja EkoRozowju będąca stroną w postępowaniu administracyjnym zleciła wykonanie opinii dotyczącej znaczenia tych drzew dla chronionych gatunków zwierząt. Podczas kontroli stwierdzono ślady zerwania dzięciołów. Funkcję drzew jako żerowiska dla dzięciołów oraz innych ptaków owadożernych potwierdzili mieszkańcy. Ze względu na walory przyrodnicze oraz dobry stan zdrowotny Urząd Miejski Wrocławia wydał decyzję odmowną na usunięcie w/w drzew.

Pielęgnacja cisów w Parku Szczytnickim

We Wrocławiu, nieopodal Parku Szczytnickiego (tzw. Ścieżka Baby Jagi) przy ul. Kopernika była ścieżka porośnięta cisami, które są systematycznie wycinane – Fundację EkoRozwoju poproszono o sprawdzenie dlaczego prowadzone są prace pielęgnacyjne. Z informacji uzyskanych od pracownika Zarządu Zieleni Miejskiej dowiedzieliśmy się, iż rosnące cisy są regularnie przycinane w ramach prowadzonych prac pielęgnacyjnych. Sadzone są inne gatunki drzew m.in. daglezje i inne iglaki.

Zniszczenie drzew w wyniku pielęgnacji

Na rogu ulic Wrocławskiej i Strzelińskiej w Ząbkowicach Śląskich dokonano pielęgnacji drzew rosnących na tamtejszym parkingu samochodowym. Pielęgnacja jednak objęła więcej niż 30%, a może nawet 50% korony. Fundacja EkoRozwoju wystąpiła z pismem do starosty Ząbkowickiego o nałożenie kary za zniszczenie drzew. Sprawa w toku.

Nie właściwa ochrona drzew w czasie inwestycji

W związku ze skargami mieszkańców Wrocławia na naruszenia przepisów o ochronie drzew podczas prowadzenia prac remontowo-budowlanych przy ul. Japońskiej, gdzie nie wykonano niezbędnego zabezpieczenia drzew, gwarantującego skuteczną ochronę przed zniszczeniem. Składowanie materiałów budowalnych w obrębie korony drzewa powoduje nieodwracalne zagęszczenie gleby w systemie korzeniowym, co ogranicza dostęp wody, wymianę gazową i powoduje zamieranie korzeni żywicielskich drzewa. Fundacja EkoRozwoju wystąpiła z pismem do Urzędu Miejskiego z prośbą o podjęcie kroków przeciwdziałania temu. Sprawa w toku.

Interwencja w sprawie masowego wycinania drzew w gminie Halinów

Mieszkańcy gminy Halinów w związku z dużą ilością wycinanych drzew na terenie gminy zwrócili się do Fundacji EkoRozwoju o przygotowanie pisma z informacją dlaczego drzewa są ważne i dlaczego nie powinno się ich pochopnie wycinać. Są one dobrem wspólnym i nawet, jeśli rosną na prywatnej posesji, służą wszystkim. Drzewo produkuje tyle tlenu, ile potrzebuje 1-2 osoby. Według różnych danych młode drzewo wiąże około 25 kg CO2 na rok, przy czym z wiekiem przybywa aparatu asymilacyjnego. U 400-letniego dębu stwierdzono wiązanie 300 kg CO2 na rok. Drzewa przydrożne, śródpolne i parkowe mogą dorosnąć do sędziwego wieku, znacznie przekraczającego wiek rębności w lasach. W zależności od gatunku mogą akumulować węgiel przez od ok. 150 lat (np. klon pospolity) do nawet ponad 500 lat (dąb szypułkowy). Sprawa w toku

Zniszczenie drzew na skutek niewłaściwej pielęgnacji - uszkodzenie korony

Na terenie parkingu w Lubaniu (pomiędzy ulicami Mikołaja Kopernika a Zgorzelecką) dokonano pielęgnacji drzew rosnących w otoczeniu budynku. Pielęgnacja jednak objęła więcej niż 30%, a może nawet 50% korony. Fundacja EkoRozwoju wystąpiła z pismem do Urzędu Miasta Lubań o nałożenie kary za zniszczenie drzew. Sprawa w toku

Aleja pomiędzy Janowem i Dębiczem (zagrożone wycinką)

Temat wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg przewija się ostatnio bardzo często. Zaniepokojeni mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska zwrócili się do Fundacji EkoRozowju z prośbą o złożenie wniosku do urzędu prowadzącego postępowanie z prośbą o udostępnienie decyzji wydanej na usuniecie drzew rosnących wzdłuż drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Janowo-Dębicz. Sprawa w toku.

Plan usunięcia 100-letniego kasztanowca w celu rozbudowy drogi do Biedronki

Fundację poproszono o pomoc i zainteresowanie się sprawą, która dotyczy usunięcia 100 letniego kasztanowca rosnącego na terenie gminy Nowa Słupia (przy ul. Łazy 20). Drzewo ma zostać usunięte, aby rozbudować drogę dojazdową do sklepu Biedronka. Mieszkańcy zgłaszają swój sprzeciw wobec rozbudowie drogi i usunięciu drzewa. Fundacja EkoRozwoju wystąpiła z wnioskiem do urzędu gminy z prośbą o udostępnienie dokumentacji związanej ze sprawą oraz o dopuszczenie na prawach strony w toczącym się postępowaniu administracyjnym. Sprawa w toku.

Zniszczenie korzeni drzew na placu budowy

W czasie realizacji prac przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu, inwestor (Womak Omega Sp. z o.o.) nie zabezpieczył należycie drzew na placu budowy: system korzeniowy drzew uległ zniszczeniu. W efekcie interwencji podjętej przez Fundację w ZZM, ZDiUM, UMWD zabezpieczono drzewa poprzez wygrodzenie oraz zaprzestano wykorzystywać ciężki sprzęt do pracy. Interwencja prowadzona była na skutek zgłoszenia przez mieszkańców Wrocławia w związku z inwestycją: „Przebudowa istniejącego układu drogowego ul. Grabiszyńskiej - przebudowa skrzyżowania z al. Pracy, przebudowa istniejącego zjazdu dla potrzeb obsługi komunikacyjnej planowanej rozbudowy Budynku Handlowo-Usługowego przy ul. Grabiszyńskiej 238-240 we Wrocławiu”.

Zniszczenie korzeni przy inwestycji - awaryjnej wymiany kabla SN

Przy ul. Reymonta we Wrocławiu prowadzone były prace w obrębie brył korzeniowych drzew na skutek awaryjnej wymiany kabla SN. Prace prowadziła firma Elektromed-AZM na zlecenie TAURON Dystrybucja S.A. Po interwencji Fundacji EkoRozwoju pracownicy wykonujący prace zostali pouczeni o tym w jaki sposób prowadzić prace w obrębie brył korzeniowych drzew, aby w przyszłości nie uśmiercać drzew przez niewłaściwie prowadzone prace naprawcze.

Usuwanie drzew owocowych

Na terenie ogrodu działowego ROD „Okuniew-Aronia” w Okuniewie, działkowicze masowo zaczęli usuwać drzewa owoce. Poproszono nas o wsparcie i przesłanie do Zarządcy informacji dlaczego drzewa owocowe (w tym stare odmiany) są ważne i dlaczego nie powinno się ich usuwać. Sprawa w toku.

Inspiracje

  • Strefa Ochrony Drzewa - tablice stosowane na placu budowy przez nadzór dendrologiczny IKROPKA

  • Drzewa sędziwe są jak lądowa rafa koralowa - stanowią siedlisko setek gatunków roślin, zwierząt i grzybów