• Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy

    Sprawdź

Drzewa są jednym z najważniejszych, a jednocześnie najbardziej niedocenionych elementów zielonej infrastruktury w Europie. Ich obecność warunkuje utrzymanie jakości życia oraz dostarczanie ludziom całego wachlarza usług. Właściwa praktyka gospodarowania drzewami tworzącymi zieloną infrastrukturę pozwoli optymalizować korzyści, jakie społeczeństwo i przyroda mogą czerpać z tego elementu krajobrazu.

Podstawowym celem polsko-niemieckiego projektu jest poprawa gospodarowania drzewami stanowiącymi zieloną infrastrukturę w obu krajach. Nastąpi to poprzez opracowanie i rozpowszechnianie wytycznych i dobrych praktyk utrzymania drzew, jak też pozyskanie wsparcia społeczeństwa oraz decydentów. Dorobek projektu będzie rozpowszechniany także w innych krajach Unii Europejskiej.

projekt life

Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy

Celem naszych działań jest poprawa gospodarowania drzewami, które są kluczowymi elementami zielonej infrastruktury. Tworzymy standardy, które pomogą zarządcom drzew w dbaniu o nie oraz wspieramy społeczny udział w utrzymaniu i ochronie drzew.

  • Drzewa w miastach
  • Drzewa w krajobrazie rolniczym
  • Aleje przydrożne
  • Drzewa wobec zmian klimatu
  • Drzewa wzdłuż rzek
  • Sieć przyjaciół drzew
Więcej

O nas

Instytucje wspóŁfinansujące

Skontaktuj się

Fundacja EkoRozwoju
ul. Św. Wincentego 25 a,c
50-252 Wrocław
tel/fax: +48 71 343 60 35

NIP: 899 – 00 – 23 – 428
KRS: 0000178876

Numer konta: 50 1500 1155 1211 5007 2436 0000
e-mail: biuro@eko.org.pl
FB: https://www.facebook.com/RuchPrzyjacieleDrzew