Fundacja EkoRozwoju (FER) i Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK) przedstawiają Państwu do konsultacji projekt Standardu branżowego ochrony drzew i innych form zieleni w procesach inwestycyjnych. Branże zajmujące się drzewami potrzebują powszechnie akceptowanych standardów postępowania, zgodnych ze współczesną wiedzą, opartych na praktyce i mogących służyć jako pomoc zarówno zlecającym, jak i wykonawcom.

Wydarzenia

17 lutego

Webinarium „Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesach inwestycyjnych”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie do udziału w webinarium, na którym przybliżymy Państwu projekt Standardu ochrony drzew i innych form zieleni w procesach inwestycyjnych. Odbędzie się ono 17.02.2021  w godzinach 16.00-18.00 na platformie Clickmeeting. Spotkanie objęte zostało medialnym patronatem Redakcji miesięcznika Zieleń Miejska.

Aby się zgłosić na spotkanie należy kliknąć w podany link i wypełnić formularz rejestracyjnyhttps://fer.clickmeeting.com/standard-ochrony-drzew-i-innych-form-zieleni-w-procesach-inwestycyjnych/register

UWAGA!!! na podany w formularzu adres zostanie Państwu przesłany link do wydarzenia. Prosimy sprawdzić poprawność podanego adresu e-mail.

Projekt Standardu ochrony drzew i innych form zieleni w procesach inwestycyjnych powstał w ramach prowadzonego przez Fundację EkoRozwoju (FER) projektu LIFE „Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy”, a liderem tego tematu było Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK) . W opracowaniu wykorzystano doświadczenia praktyczne branży, w tym zebrane przez członków Stowarzyszenia i innych pionierów tematu. Branże zajmujące się drzewami potrzebują powszechnie akceptowanych standardów postępowania, zgodnych ze współczesną wiedzą, opartych na praktyce i mogących służyć jako pomoc zarówno zlecającym, jak i wykonawcom.

Jednocześnie zapraszamy do wnoszenia uwag do dokumentu. Nasze zaproszenie kierujemy szczególnie do pracowników branż architektury krajobrazu, budowlanej, samorządowej, arborystycznej, a także do społeczników pragnących chronić drzewa. Lepsze zasady prowadzenia prac w otoczeniu drzew to nie tylko zdrowsza zieleń, ale i efektywne procesy inwestycyjne.

Uwagi prosimy zgłaszać do 17.03.2021 na FORMULARZU UWAG

W załączeniu tekst dokumentu ID_Ochrona drzew_wpi_01