Publikacje

Rola zasady DNSH dla wdrażania standardów ochrony drzew w projektach unijnych

Dotychczasowe doświadczenie z realizacji projektów unijnych wskazują na istniejące zagrożenia dla zieleni oraz drzew w trakcie realizacji inwestycji. Rozwiązaniem, które może zapewnić realną ochronę drzew jest wprowadzona przez Komisję Europejskąnowa horyzontalna zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód” i dotyczy nieprowadzenia oraz niewspierania działalności, która powoduje znaczące szkody w środowisku. W szczególności zasada DNSH dotyczy potrzeby ochrony zielonej infrastruktury oraz stosowania standardów ochrony zieleni. Zastosowanie standardów ochrony drzew w inwestycjach finansowanych ze środków Unii Europejskiej może stać się przełomem w ochronie drzew w procesach inwestycyjnych. Dobra praktyka ochrony drzew w projektach unijnych może poprzez efekt skali oraz oddziaływanie na inwestorów, projektantów, wykonawców oraz nadzór zostać również wdrożona w trakcie realizacji inwestycji finansowanych z innych środków.