Publikacje

Podsumowanie projektu „Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy”

W załączonej publikacji zebrano najważniejsze, inspirujące i praktyczne informacje wynikające z realizacji projektu LIFE15GIE/PL/000959 pt. „Trees for Europe’s Green Infrastructure” , który dofinansowany był ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu, Fundacji im. Stefana Batorego, Charities Aid Foundation z Wielkiej Brytanii, jak też Norddeutsche Stiftung für Umwelt und Entwicklung z Meklemburgii-Pomorza. Projekt był także finansowany z darowizn osób i instytucji oraz środków własnych partnerów.