Prawo

Uczestnictwo w postępowaniach i zaskarżanie zezwoleń na usunięcie drzew – prezentacja

W poniższej prezentacji kilka istotnych informacji o kręg stron w postępowaniach dotyczących zezwoleń na wycinkę, o  wniosku o dopuszczenie do postępowania, o uprawnieniach organizacji pozarządowych w tym zakresie. Prezentacja przygotowana przez mec. Magdalenę Bar z kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Opracowana na potrzeby prowadzenia przez Przyjaciół Drzew interwencji w sprawie drzew.  Wzór pisma dot. włączenia do postępowania można pobrać tu http://drzewa.org.pl/publikacja/wniosek-o-dopuszczenie-postepowania-usuniecie-drzew/