Prawo

Pomnik przyrody – wzór wniosku

Za pomnik może być uznane drzewo ale też inne „twory przyrody żywej i nieożywionej”; może to być też skupisko np. drzew. Kryteria uznawania drzew za pomniki – określone są w rozporządzeniu w sprawie pomników:

–obwód pnia nie mniejszy niż określony w załączniku do rozporządzenia (różny dla różnych gatunków) lub

–„wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa lub gminy ze względu na…” (zob. § 1 rozporządzenia)

W załączeniu wzór wniosku wraz z praktycznymi wskazówkami do jego przygotowania.