Prawo

Dostęp do informacji o środowisku – prezentacja

Dostęp do informacji o środowisku zapewnia nam możliwość interweniowania w sprawach drzew. Poniżej prezentacja przygotowana przez mec. Magdalenę Bar z kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy, która ułatwia poruszanie się w gąszczu przepisów. Czym jest informacja o środowisku, kto ma do niej prawo, czy decyzje zezwalające na wycinkę drzew powinny być publikowane w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku, ile trzeba zapłacić za informację i czy w każdej sytuacji, w jakiej formie możemy otrzymać informacje, jak długo będziemy czekać? Opracowana na potrzeby prowadzenia przez Przyjaciół Drzew interwencji w sprawie drzew. Wzór pisma dot. udostępnienia informacji (wraz z uzasadnieniem) można pobrać tu http://drzewa.org.pl/category/wzory-pism/?cat=48