Aktualności

19 luty

Park Grabiszyński – wnioski i postulaty

W sprawie Parku Grabiszyńskiego zdecydowanie zawiodła komunikacja – brak informacji o tak dużych wycinkach spowodował fale niepokojów i negatywnych emocji. Na to nałożył się zupełnie niefortunny czas przedstawienia mieszkańcom zarysu masterplanu. Ale jest i pozytyw – dyskusja o Parku Grabiszyńskim to szansa dla miasta na stworzenie lepszych standardów zarządzania zielenią. Przedstawiamy 5 usprawnień, dzięki którym Zarząd Zieleni Miejskiej mógłby działać skuteczniej.

Wiemy, że w Zarządzie Zieleni Miejskiej pracują oddane sprawie zieleni osoby. Jednak coś zawiodło. Warto zastanowić się, co konkretnie i jakie zmiany powinny być podjęte, by nie tylko taki kryzys jak obecny się nie powtórzył, ale przede wszystkim – by mieszkańcy czuli się partnerami w rozmowie z urzędnikami, a zieleń była traktowana naprawdę priorytetowo (nie tylko w deklaracjach).

  1. Lepsza komunikacja

Zarząd Zieleni Miejskiej powinien informować o swoich planach – nie tylko o nowych nasadzeniach na konferencjach prasowych, ale także o przygotowaniach do tworzenia strategicznych dokumentów, o planowanych wycinkach sanitarnych, o ogłoszonych przetargach. Poza bezpośrednim kontaktem z konkretnymi Radami Osiedla przydałby się kanał komunikacji ze wszystkimi zainteresowanymi – poprzez media społecznościowe (np. profil na Facebooku) oraz na tablicach ogłoszeń przy wejściach do parków.

  1. Standardy zarządzania zielenią

Bolączką Wrocławia jest brak wytycznych do działań na terenach zieleni i w obrębie drzew (standardy dotyczące diagnostyki, pielęgnacji, ochrony drzew w procesach inwestycyjnych, projektowania zieleni). Mimo że w ustawie o ochronie przyrody można znaleźć zapisy o wykonywaniu ręcznie prac w obrębie korzeni drzew i o konieczności ich ochrony w czasie procesów inwestycyjnych, rzadko kiedy są one przestrzegane. Choć istnieją zalecenia co do tego, jakie gałęzie można bez szkody usuwać z koron, zwykle wykonawcy ich nie znają, bądź je ignorują. Podobnie wygląda sytuacja z zagęszczaniem gleby pod koronami drzew i składowaniem tam sprzętu lub innych ciężkich przedmiotów.

Dlatego tak istotne jest, by powstały standardy pielęgnacji roślinności i podejmowania czynności w obrębie drzew w czasie procesów inwestycyjnych, które musiałyby być zaakceptowane i przestrzegane przez wykonawców pracujących we Wrocławiu na miejskich terenach. Bez nich nie tylko takie sytuacje jak w Parku Grabiszyńskim będą mogły wciąż się  zdarzać, ale też trudno będzie wyciągnąć konsekwencje w przypadku nieprawidłowych działań.

  1. Kryteria  przetargowe (wymogi dla wykonawcy)

Nie ma wątpliwości, że wykonawca wybrany w przetargu do zajmowania się pielęgnacją Parku Grabiszyńskiego nie był do tego odpowiednio przygotowany. Warto by kryteria przetargowe były tak sformułowane, aby to doświadczenie (tak samej firmy, jak i jej pojedynczych pracowników) i referencje odgrywały kluczową rolę. Wrocławskie parki mają zbyt dużą wartość, by powierzać je najtańszemu wykonawcy. Odtworzenie tego, co zostało zniszczone, zawsze jest droższe niż utrzymanie tego, co jest.

  1. Odpowiedni nadzór

Poza wyborem firmy z odpowiednim doświadczeniem istotne jest prowadzenie nadzoru nad prowadzonymi pracami. Pracownicy ZZM powinni więcej czasu spędzać w terenie. Nie tylko nadzorując prace w parkach czy na skwerach, ale też doglądając drzewostanu w pasach drogowych. Aby to było możliwe, prawdopodobnie należałoby zwiększyć liczbę zatrudnionych osób.

Ponadto pracownicy ZZM powinni mieć możliwość stałego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie nowoczesnych metod diagnostyki i pielęgnacji drzew – uczęszczać na kursy, kongresy tematyczne, szkolenia. Wiedza bowiem się zmienia, a metodyka postępowania z drzewami ewoluuje.

To by były inwestycje w jakość naszych terenów zielonych.

  1. Konsultacje

W przypadku tworzenia planów strategicznych dla istniejących parków lub zagospodarowywania nowych terenów zielonych konieczne jest podejmowania rozmów ze społecznością lokalną wyprzedzająco w stosunku do procesu projektowego lub inwestycyjnego. To nie tylko zapobiegnie potencjalnych konfliktom, ale pozwoli też na poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Czasem to niewielkie zmiany robią ogromną różnicę.

Mieszkańcy Wrocławia już dawno dali do zrozumienia, że chcą żyć w zielonym, zadrzewionym, czystym mieście. Nie oczekują fajerwerków, tylko dbania o obecne zasoby i ich powiększanie. To jest możliwe bez gigantycznych środków, ale może nie być możliwe bez wprowadzenia nowych standardów w sposobie zarządzania. Mamy nadzieję, że powyższe wskazówki pomogą podjąć władzom miasta dobre decyzje z korzyścią dla nas wszystkich.

WNIOSEK

 

Sz.P. Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia
Sukiennice 9
50-107 Wrocław
kancelaria.prezydenta@um.wroc.pl

Szanowny Panie Prezydencie,

w imieniu Stowarzyszenia Ochrony Drzew „miastoDrzew”, Stowarzyszenia Akcja Miasto i Fundacji EkoRozwoju wnioskujemy, w trybie art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, o wprowadzenie zaproponowanych zmian w sposobie zarządzania zielenią we Wrocławiu.

Uzasadnienie:

W sprawie Parku Grabiszyńskiego zdecydowanie zawiodła komunikacja – brak informacji o tak dużych wycinkach spowodował fale niepokojów i negatywnych emocji. Na to nałożył się zupełnie niefortunny czas przedstawienia mieszkańcom zarysu masterplanu.

Wiemy, że w Zarządzie Zieleni Miejskiej pracują oddane sprawie zieleni osoby. Coś jednak zawiodło. Przedstawiamy zmiany, które powinny zostać podjęte, by nie tylko taki kryzys jak obecny się nie powtórzył, ale przede wszystkim – by mieszkańcy czuli się partnerami w rozmowie z urzędnikami, a zieleń była traktowana naprawdę priorytetowo (nie tylko w deklaracjach).

  1. Lepsza komunikacja

Wnioskujemy, by Zarząd Zieleni Miejskiej informował o swoich planach – nie tylko o nowych nasadzeniach na konferencjach prasowych, ale także o przygotowaniach do tworzenia strategicznych dokumentów, o planowanych wycinkach sanitarnych, o ogłoszonych przetargach. Poza bezpośrednim kontaktem z konkretnymi Radami Osiedla przydałby się kanał komunikacji ze wszystkimi zainteresowanymi – poprzez media społecznościowe (np. profil na Facebooku) oraz na tablicach ogłoszeń przy wejściach do parków (w przypadku planowanych działań w danym parku).

  1. Standardy zarządzania zielenią

Bolączką Wrocławia jest brak wytycznych do działań na terenach zieleni i w obrębie drzew (standardy dotyczące diagnostyki, pielęgnacji, ochrony drzew w procesach inwestycyjnych, projektowania zieleni). Mimo że w ustawie o ochronie przyrody można znaleźć zapisy o wykonywaniu ręcznie prac w obrębie korzeni drzew i o konieczności ich ochrony w czasie procesów inwestycyjnych, rzadko kiedy są one przestrzegane. Choć istnieją zalecenia co do tego, jakie gałęzie można bez szkody usuwać z koron, zwykle wykonawcy ich nie znają, bądź je ignorują. Podobnie wygląda sytuacja z zagęszczaniem gleby pod koronami drzew i składowaniem tam sprzętu lub innych ciężkich przedmiotów.

Dlatego wnioskujemy, by powstały standardy pielęgnacji roślinności i podejmowania czynności w obrębie drzew w czasie procesów inwestycyjnych, które musiałyby być zaakceptowane i przestrzegane przez wykonawców pracujących we Wrocławiu na miejskich terenach. Bez nich nie tylko takie sytuacje jak w Parku Grabiszyńskim będą mogły wciąż się zdarzać, ale też trudno będzie wyciągnąć konsekwencje w przypadku nieprawidłowych działań.

  1. Kryteria  przetargowe (wymogi dla wykonawcy)

Nie ma wątpliwości, że wykonawca wybrany w przetargu do zajmowania się pielęgnacją Parku Grabiszyńskiego nie był do tego odpowiednio przygotowany. Wnioskujemy, by kryteria przetargowe były tak sformułowane, aby to doświadczenie (tak samej firmy, jak i jej pojedynczych pracowników) i referencje odgrywały kluczową rolę. Wrocławskie parki mają zbyt dużą wartość, by powierzać je najtańszemu wykonawcy. Odtworzenie tego, co zostało zniszczone, zawsze jest droższe niż utrzymanie tego, co jest.

  1. Odpowiedni nadzór

Poza wyborem firmy z odpowiednim doświadczeniem istotne jest prowadzenie nadzoru nad prowadzonymi pracami. Pracownicy ZZM powinni więcej czasu spędzać w terenie. Nie tylko nadzorując prace w parkach czy na skwerach, ale też doglądając drzewostanu w pasach drogowych. Wnioskujemy, by zweryfikować (np. poprzez niezależny audyt), czy załoga Zarządu Zieleni Miejskiej jest wystarczająca do powierzonych jej zadań, a następnie wdrożyć sugerowane zmiany.

Ponadto pracownicy ZZM powinni mieć możliwość stałego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie nowoczesnych metod diagnostyki i pielęgnacji drzew oraz utrzymania terenów zieleni – uczęszczać na kursy, kongresy tematyczne, szkolenia. Wiedza bowiem się zmienia, a metodyka postępowania z drzewami ewoluuje. Dlatego wnioskujemy o ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników ZZM.

To by były inwestycje w jakość naszych terenów zielonych.

  1. Konsultacje

Wnioskujemy, by w przypadku tworzenia planów strategicznych dla istniejących parków lub zagospodarowywania nowych terenów zielonych Zarząd Zieleni Miejskiej podejmował rozmowy ze społecznością lokalną wyprzedzająco w stosunku do procesu projektowego lub inwestycyjnego. To nie tylko zapobiegnie potencjalnych konfliktom, ale pozwoli też na poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Czasem to niewielkie zmiany robią ogromną różnicę.

Mieszkańcy Wrocławia już dawno dali do zrozumienia, że chcą żyć w zielonym, zadrzewionym, czystym mieście. Nie oczekują fajerwerków, tylko dbania o obecne zasoby i ich powiększanie. To jest możliwe bez gigantycznych środków, ale może nie być możliwe bez wprowadzenia nowych standardów w sposobie zarządzania. Mamy nadzieję, że powyższe wskazówki pomogą podjąć władzom miasta dobre decyzje z korzyścią dla nas wszystkich.

Odpowiedź na niniejszy wniosek prosimy przesłać, zgodnie z art. 391 § 1 KPA, na adresy e-mail: miastodrzew@gmail.com, kontakt@akcjamiasto.org, biuro@fer.org.pl.

Aleksandra Zienkiewicz – stowarzyszenie “miastoDrzew”

Jakub Nowotarski – Akcja Miasto

Krzysztof Smolnicki – Fundacja EkoRozwoju