Aktualności

05 kwiecień

Park Grabiszyński, czyli czas na nowe!

Park Grabiszyński, czyli czas na nowe!

Temat Parku Grabiszyńskiego we Wrocławiu ciągle gorący. Wczoraj (4.04.2018) na zorganizowanym przez Fundację Ekorozwoju we współpracy z Biurem Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia spotkaniu w Zajezdni udało się jednak przejść do uzgodnień i ustaleń dalszych kierunków.  Było nas sporo, jakieś 60 osób, w tym urzędnicy, projektanci, planiści oraz oczywiście zaangażowani mieszkańcy, radni osiedlowi, aktywiści…  i to nie tylko z osiedla. Tematem spotkania był przygotowany przez miasto Masterplan dla parku. Przez większość, prawie 4-godzinnego spotkania pracowaliśmy w grupach nad mapami siedmiu wyodrębnionych w parku obszarów. Dużo rozmawialiśmy: o koncepcji i proponowanych rozwiązaniach – które propozycje są potrzebne, które nie, a które warto zmienić? Dzieliliśmy się wiedzą, uwagami, pomysłami. Było o potrzebie uwzględnienia ochrony zabytkowych i artystycznych założeń obszaru i o potrzebie ochrony przyrody. Doceniono zamysł Masterplanu – jakim  jest uporządkowanie dalszych działań inwestycyjnych na tym terenie. Zwracano jednak też uwagę na niedostatki dokumentu, szczególnie w kwestiach przyrodniczych. Sporo kierunków udało się wstępnie uzgodnić – np. częściowe zmniejszenie zainwestowania oraz oświetlenia parku. Przy niektórych tematach były zdania odmienne, nad którymi trzeba się będzie jeszcze zastanowić.

Już w następny wtorek 10.04.2018 o godz. 17 zapraszamy ponownie na spotkanie do Zajezdni. Ponieważ skala działań jest duża, a pieniądze ograniczone – wspólnie będziemy wypracowywać priorytety: co, w jakiej kolejności powinno być zrobione? Tego dnia zajmiemy się też kluczowymi tematami dla parku m.in.: jak chronić faunę i florę, jak zapewnić dobrą komunikację, co z wodami w parku, jak go użytkować i jak pielęgnować? Będziemy również rozmawiać o tym jakie kompetencje i zakres odpowiedzialności powinny mieć osoby opiekujące się parkiem oraz jakie kryteria powinny być uwzględnione przy wyborze wykonawców prac?

Przypominamy, że spotkania pozwolą nam przygotować ustalenia i rekomendacje, które przekazane zostaną władzom miasta. Dopilnujemy, aby rezultaty społecznych konsultacji zostały zaprezentowane osobom uczestniczącym oraz szerzej mieszkańcom miasta. Mamy nadzieję, że wypracowane rozwiązania będą mogły być wykorzystywane też dla lepszego gospodarowania w innych parkach.

 

Krzysztof Smolnicki / Fundacja EkoRozwoju