Aktualności

26 czerwiec

List w sprawie metod koszenia terenów zieleni we Wrocławiu

25 czerwca 2019 roku wrocławscy społecznicy i naukowcy skierowali do Prezydenta Wrocławia list o następującej treści:

Szanowny Panie Prezydencie,

jako społecznicy i naukowcy zaangażowani w działania na rzecz zieleni miejskiej Wrocławia, od lat obserwujemy i recenzujemy, nieraz krytycznie, pracę służb miejskich. Cieszą nas zachodzące obecnie zmiany na lepsze. Coraz więcej drzew zdobi nasze ulice, uzupełniane są luki po wypadłych drzewach. Zezwolenia na wycięcie drzew są udzielane z większą rozwagą. Doceniamy niedawne ocalenie drzew przy ulicy Obornickiej oraz starego pomnikowego jesiona wyniosłego przy pobliskiej szkole. Doceniamy także pracę Zarządu Zieleni Miejskiej (ZZM), którym kieruje Pan Jacek Mól. Pracownicy Zarządu starają się wychodzić naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu na bardziej zielone miasto, a dla nas być wsparciem i partnerem. Choć wiele spraw pozostaje jeszcze do załatwienia, dostrzegamy, że Wrocław pod obecnym kierownictwem podąża dobrą drogą.

W ostatnich dniach rozwinęła się publiczna debata na temat koszenia trawników, wywołana z jednej strony – nową praktyką bardziej rozważnego koszenia przez ZZM, a z drugiej strony – spowodowanymi deszczowym majem opóźnieniami koszenia. Należy podkreślić, że zmiany reżimu koszenia są konsekwencją wniosków z zeszłorocznych konsultacji społecznych w sprawie gospodarowania zielenią Parku Grabiszyńskiego. Konsultacje te jednoznacznie wykazały, że rośnie liczba osób doceniających takie utrzymanie zieleni, które pozostawia więcej przestrzeni dla przyrody, w tym kwiatów łąkowych.

Ponadto modyfikacja reżimów koszenia została expressis verbis zalecona w planie przystosowania Wrocławia do zmian klimatycznych do 2031, który ostatnio przeszedł społeczne konsultacje. Sprzyja ona zwiększonej retencji i chłonności gruntów oraz przeciwdziałaniu ekstremalnym upałom, służy więc ochronie zdrowia i jakości życia Wrocławian – zwłaszcza tych słabszych: najstarszych i najmłodszych. Realizacja tego planu wymaga odwagi i konsekwencji i ufamy, że ich Panu nie zabraknie. Działania Pańskiej administracji, w tym dotyczące modyfikacji koszenia, budzą także uznanie innych miast, dla których Wrocław jest inspiracją. Zostało to podkreślone przez niektórych wykładowców na ostatniej XI Konferencji Zarządzanie Zielenią Miejską (20-21 maja 2019 r., Wrocław) objętej honorowym patronatem Pana Prezydenta.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że na temat zakresu i metod koszenia są różne poglądy. Wiele osób nadal hołduje estetyce pola golfowego, podczas, gdy światowe i krajowe trendy wskazują na potrzebę dywersyfikowania koszenia w różnych lokalizacjach, w imię adaptacji do zmieniającego się klimatu. Działania takie mają też niebagatelny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej, która obecnie w skali globalnej ginie na naszych oczach głównie z uwagi na niszczenie siedlisk i ich fragmentację.

W imieniu tych obywateli, którym idea Wrocławia – miasta zielonego i odpornego na ekscesy pogody jest bliska, wyrażamy poparcie dla prowadzonej przez Miasto polityki zieleni, w tym także dla zainicjowanych zmian w reżimach koszenia.

 

Z poważaniem,
Sygnatariusze listu

 

Sygnatariusze listu do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka w sprawie koszenia terenów zieleni:

1. dr hab. inż. Marcin Kadej, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Biologii Środowiskowej, Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym “Ekoznawca”
2. mgr Krzysztof Kolenda, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Biologii Środowiskowej, Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców
3. dr Bartosz Borczyk, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Biologii Środowiskowej, Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców
4. dr hab. Lucyna Hałupka, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Stacja Ornitologiczna Uniwersytetu Wrocławskiego
5. mgr Urszula Kaflowska, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Biologii Środowiskowej, Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców
6. prof. zw. dr hab. Dariusz Tarnawski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Biologii Środowiskowej, Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców
7. dr hab. Tomasz Szymura, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska
8. dr hab. Magdalena Szymura, prof. UPWr, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Instytut Agroekologii i Produkcji Roślinnej
9. dr Adrian Smolis, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Biologii Środowiskowej, Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców
10. mgr Natalia Kuśmierek, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Zakład Parazytologii
11. emer. prof. zw. dr hab. Ludwik Tomiałojć, Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Przyrodnicze, były wykładowca ochrony przyrody i rozwoju zrównoważonego, członek Rady ds. Ekologii przy Prezydencie Wrocławia
12. mgr Agata Brzezińska, Fundacja Aquila
13. dr Wojciech Jankowski, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław
14. dr Beata Czyż, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Biologii Środowiskowej, Zakład Ekologii Behawioralnej
15. mgr Ewa Zuber, skarbnik Stowarzyszenia Ekologicznego “ETNA”
16. mgr inż. Roman Guziak, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego “ETNA”
17. mgr Jakub Kordas, kierownik sekcji Oceanarium w Afrykarium, ZOO Wrocław Sp. z o.o., ul. Z. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław
18. dr inż. Janusz Mazurek, Klinika Roślin
19. dr inż. Aneta Sikora, prezes Stowarzyszenia “Natura i Człowiek”
20. dr hab. Justyna Rybak prof. PWr, Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Biologii Sanitarnej i Ekotechniki
21. mgr Monika Czuchra, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Biologii Środowiskowej, Zakład Ekologii Behawioralnej
22. dr hab. inż. Przemysław Bąbelewski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Katedra Ogrodnictwa, Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii
23. mgr Małgorzata Piszczek, Społeczna Rada Parku Grabiszyńskiego
24. dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec, dyrektor Instytutu Drzewa, współpracownik Fundacji EkoRozwoju
25. Krzysztof Smolnicki, prezes Fundacji EkoRozwoju
26. Sabina Lubaczewska, wiceprezes Fundacji EkoRozwoju
27. Cezary Grochowski, prezes Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej
28. mgr inż. Mateusz Hertman, przewodniczący Stowarzyszenia Ochrony Drzew “MiastoDrzew”
(STOP wycince drzew we Wrocławiu)
29. mgr inż. Robert Sobolewski, Fundacja Aquila, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, doktorant w Instytucie Architektury Krajobrazu
30. dr Ewa Szczęśniak, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Biologii Środowiskowej, Zakład Botaniki
31. dr Zygmunt Dajdok, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Biologii Środowiskowej, Zakład Botaniki, członek Rady ds. Ekologii przy Prezydencie Wrocławia
32. mgr Beata Orłowska, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Stacja Ornitologiczna Uniwersytetu Wrocławskiego
33. dr Grzegorz Swacha, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Ogród Botaniczny, Pracownia Ekologii Roślinności
34. dr hab. prof. Uwr Zygmunt Kącki, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Ogród Botaniczny, dyrektor, członek Rady ds. Ekologii przy Prezydencie Wrocławia
35. dr inż. Paweł Michołap, wiceprezes Stowarzyszenia “Natura i Człowiek”
36. dr Hanna Sztwiertnia, wiceprezes Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego
37. mgr Paweł Kisiel, herpetolog, prezes Dolnośląskiego Ruchu Ochrony Przyrody
38. mgr inż. Dominika Krop-Andrzejczuk, architekt krajobrazu, projektant, inspektor nadzoru ds. zieleni, Pracownia IKROPKA – architektura krajobrazu i dendrologia
39. dr Joanna Furmankiewicz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Biologii Środowiskowej, Zakład Ekologii Behawioralnej
40. Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego “Eko-Unia”
41. dr Ewa Stefańska-Krzaczek, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Ogród Botaniczny, Pracownia Ekologii Roślinności
42. prof. zw. dr hab. Wiesław Fałtynowicz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Biologii Środowiskowej, Zakład Botaniki
43. dr hab. inż. Rafał Ogórek, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Zakład Mykologii i Genetyki
44. dr hab. prof. UWr Krzysztof Świerkosz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Muzeum Przyrodnicze
45. dr Kamila Reczyńska, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Biologii Środowiskowej, Zakład Botaniki
46. dr Marek Malicki, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Biologii Środowiskowej, Zakład Botaniki, prezes Zachodniosudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego
47. dr Sylwia Wierzcholska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Instytut Biologii, Zakład Biologii Roślin
48. Robert Jaskulski, Zieleń Wrocławska