Aktualności

04 czerwiec

Drzewa są najważniejszym elementem zielonej infrastruktury

Jak każda inna infrastruktura, także ta zielona zaspokaja liczne potrzeby społeczne i zapewnia ludziom wysoką jakość życia. A drzewa są wyjątkowe. Warunkują utrzymanie jakości życia społeczeństw, są ostoją różnorodności biologicznej, pochłaniają CO2, zapewniają retencję wody, wpływają łagodząco na klimat i są czynnikiem adaptacji do zmian klimatycznych. Właściwa praktyka gospodarowania drzewami tworzącymi zieloną infrastrukturę pozwala optymalizować korzyści, jakie społeczeństwo i przyroda mogą czerpać z tego elementu krajobrazu.