Aktualności

17 grudzień

Wstępna diagnostyka drzew to podstawa!

Formularz PDD może być użyty do przeprowadzenia wstępnej oceny ryzyka dla drzew w otoczeniu człowieka, np. przydrożnych, przyulicznych, osiedlowych lub w parku. Zawiera on listę kontrolną, pomagającą – zwłaszcza osobie mniej wprawnej – zadać właściwe pytania na temat stanu poszczególnych części drzewa, a następnie podsumować odpowiedzi.
W konkluzji oceniający drzewo wybiera z trzech wariantów wynikowych:
1. Brak oznak wskazujących na zwiększone ryzyko w otoczeniu drzewa
2. Stwierdzono oznaki wskazujące na zwiększone ryzyko w otoczeniu drzewa
3. Wymagane badania specjalistyczne
Jeżeli stwierdzone zostaną oznaki wskazujące na podwyższone ryzyko, należy rozważyć zabiegi minimalizujące je.

Należy pamiętać, że usunięcie drzewa jest ostatecznością i może być rozpatrywane tylko i wyłącznie po wyczerpaniu innych możliwości.

Więcej informacji o tym jak przeprowadzić diagnostykę drzewa i dlaczego jest ona ważna można znaleźć tu: http://drzewa.org.pl/publikacja/drzewa-krajobrazie-podrecznik-praktyka/