Wydarzenia

26 listopada 2019

Szkolenie dla dyrektorów placówek edukacyjnych

EkoCentrum Wrocław, ul. Św. Wincentego 25 A,C

Już 26.11.2019 w godz. 9:00 – 14.00 w EkoCentrum Wrocław prowadzimy szkolenie dla dyrektorów i zarządców placówek edukacyjnych, poświęcone dobrym praktykom utrzymania i wprowadzania zieleni. Na spotkaniu będzie mowa o właściwych sposobach pielęgnacji drzew i krzewów, zapewnieniu bezpieczeństwa w otoczeniu drzew dojrzałych oraz planowaniu nowych nasadzeń. Szkolenie organizowane jest w ramach współpracy z Departamentem Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia.

W ostatnim czasie we Wrocławiu zidentyfikowane zostały przypadki zniszczeń drzew na terenach pozostających w zarządzie szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych, które były wynikiem złej pielęgnacji lub niewłaściwej ochrony siedliska drzew.

W świetle obowiązujących przepisów niszczenie drzew jest zabronione. Zgodnie z art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa.

Ale nie tylko zniszczenie korony powoduje pogorszenie bezpieczeństwa w otoczeniu drzew. Drzewa składają się z systemu korzeniowego, pnia oraz korony. Te części są wzajemnie powiązane, każda z nich pełni ważne dla istnienia całej rośliny funkcje. Skutkiem mechanicznego uszkodzenia korzeni lub odcięcia dostępu tlenu i wody jest: stres, podatność na infekcje patogenów, zaburzenie statyki/upadek i oddalone w czasie zamieranie drzew.

Na szkoleniu będziemy mówić o tym jak wspierać dobrą kondycję drzew, na co zwracać uwagę przy zlecaniu prac pielęgnacyjnych oraz jak unikać działań niepożądanych i prawnie zakazanych.

Obecnie los drzew zależy bardziej niż kiedykolwiek od świadomości ich zarządców. A drzewa to najważniejszy element zielonej infrastruktury, która zaspokaja liczne potrzeby społeczne i zapewnia ludziom wysoką jakość życia. To, czy będzie dobrze funkcjonowała, zależy od tego jak skutecznie się nią opiekujemy.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Wrocław dba o klimat. Klimat na fali” dofinansowanego ze środków Gminy Wrocław.