Wydarzenia

25 października

Seminarium poświęcone zaleceniom dla utrzymania zadrzewień w krajobrazie rolniczym

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium konsultującym propozycje zaleceń dla tworzenia i utrzymania zadrzewień w krajobrazie rolniczym. Seminarium odbędzie się w dniu 25 października 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, w godzinach 10:00 – 15:00 (Sala Posiedzeń I). W załączeniu program spotkania.

Zadrzewienia i śródpolne lasy są nam niezbędne w krajobrazie wiejskim. Według różnych badań, utrzymując sprzyjający rolnictwu mikroklimat, zadrzewienia podwyższają plony roślin uprawnych o 10-20% i więcej. Hamują siłę wiatrów wysuszających glebę i wywiewających jej cząstki. Stymulują opady i chłodzą powietrze. Zapewniają schronienie owadom zapylającym rośliny uprawne i ptakom żywiącym się owadami żerującymi na uprawach, są pożytkiem dla pszczół. Ograniczają spływ biogenów z pól i są podstawą do działań w ramach agroleśnictwa. Współtworząc tradycyjny polski krajobraz, wzmacniają atrakcyjność turystyczną regionów, sprzyjając w ten sposób zwiększaniu oraz dywersyfikacji dochodów ludności wiejskiej.

Tymczasem na polskiej wsi obserwujemy dramatyczny ubytek zadrzewień. Czy możemy odwrócić ten proces? Potrzeba pilnych rozwiązań. Coraz poważniejsze skutki zmiany klimatu (susze, nawalne deszcze, burze pyłowe) wymagają wzmocnienia stabilności krajobrazów rolniczych. Zadrzewienia są podstawą dla dobrego funkcjonowania krajobrazu, zwłaszcza na obszarach z intensywnym rolnictwem.

Wraz z zaproszeniem przekazujemy projekt publikacji zawierającej uzasadnienie niezbędności zadrzewień dla rolnictwa oraz wskazówki dotyczące ich zakładania i utrzymywania. Zostały one przygotowane przez ekspercką grupę roboczą „Drzewa w krajobrazie rolniczym”, działającą w ramach projektu LIFE „Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy”. W skład Grupy Roboczej wchodzą doświadczeni specjaliści, w tym m.in. dr inż. Jacek Zajączkowski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, dr Robert Borek z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz dr Anna Kujawa i dr hab. Krzysztof Kujawa z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN. Państwa opinia odnośnie przedstawionych zaleceń dla tworzenia i utrzymania zadrzewień jest dla nas bardzo cenna ponieważ pragniemy, aby były one praktyczne i osadzone w rzeczywistości. Załączony dokument ma charakter roboczy, sformułowanie ostatecznych rekomendacji nastąpi po zrealizowanym seminarium, z uwzględnieniem Państwa uwag i sugestii. Na spotkaniu chcemy również przedyskutować kroki, które możemy podjąć, aby skutecznie zalecenia te wprowadzać w życie.

Seminarium, na które Państwa zapraszamy, posłuży:

  • Zweryfikowaniu sposobu zaprezentowania treści dokumentu pod kątem skuteczności oddziaływania.
  • Określeniu mechanizmów sprzyjających utrzymaniu i pomnażaniu zadrzewień.
  • Identyfikacji skutecznych kanałów komunikacji i sojuszników.

Mamy nadzieję, że nasza wspólna praca nad tym zagadnieniem pomoże w osiągnięciu celu, jakim jest wzmocnienie zielonej infrastruktury polskiej wsi, co przyczyni się poprawy warunków działania rolnictwa oraz jakości życia na wsi. Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu, mailowo na adres: d.chmielowiec@fer.org.pl