W dniach 1-3 lipca 2019 w ramach projektu „Drzewa dla Zielonej Infrastruktury Europy” odbył się wyjazd studyjny do regionu Lewitz w Meklemburgii w Niemczech pt. „Ochrona starodrzewu na groblach i wałach przeciwpowodziowych: konflikty – rozwiązania – realizacja w oparciu o przykłady z praktyki”.

Wydarzenia

1-2 lipca

Wyjazd studyjny do regionu Lewitz w Meklemburgii

W dniach 1-3 lipca 2019 w ramach projektu „Drzewa dla Zielonej Infrastruktury Europy” odbył się wyjazd studyjny do regionu Lewitz w Meklemburgii w Niemczech pt. „Ochrona starodrzewu na groblach i wałach przeciwpowodziowych: konflikty – rozwiązania – realizacja w oparciu o przykłady z praktyki”. W ciągu tych dwóch dni około 30 uczestników – w tym przedstawicieli Wód Polskich, instytucji ochrony środowiska i organizacji pozarządowych – uczestniczyli w seminarium i wizytach terenowych, gdzie na konkretnych przykładach pokazano rozwiązania techniczne remontu grobli i wałów przeciwpowodziowych, które pozwoliły zrealizować cele inwestycji jednocześnie zachowując rosnące wzdłuż cieków stare cenne drzewa. Uczestnicy zapoznali się procesem analiz wstępnych, projektowania, realizacji prac oraz zobaczyli ich efekty w terenie.