Publikacje

Zadrzewienia przydrożne – propozycja instrukcji dla zarządców dróg

Celem instrukcji jest określenie zasad zarządzania drzewami przydrożnymi jako elementami infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu przy poszanowaniu potrzeby ochrony drzew i organizmów z nimi związanych. Instrukcja uwzględnia także krzewy.

Poszczególne obszary tematyczne różnią się szczegółowością opracowania. Te, dla których są dostępne szczegółowe standardy, zostały sformułowane jako przewodniki do ich wykorzystania w praktyce utrzymania dróg, uzupełnione o potrzebne detale (np. 6. Cięcia drzew). Tam, gdzie brakuje ogólnych standardów lub są one fragmentaryczne, tematy zostały potraktowane bardziej wyczerpująco (np. 4. Sadzenie drzew).