Publikacje

Jak powołać pomnik przyrody? Instrukcja „krok po kroku”

Opracowaliśmy zestaw 10 praktycznych poradników w wybranych tematach dotyczących drzew. Mamy nadzieję, iż będą stanowiły wsparcie dla wszystkich, którzy nie mają jeszcze dużego doświadczenia, a chcą  działać rzecz drzew.

Poradniki przygotowane są w formie krótkich instrukcji „krok po kroku” i bazują na doświadczeniach naszej organizacji. Dotyczą zarówno kwestii technicznych, jak i proceduralnych (jak posadzić drzewo, jak powołać pomnik przyrody? jak uzyskać informacje o drzewach?). Poszerzają też wiedzę z zakresu rozwoju organizacyjnego inicjatyw i aktywnego i efektywnego działania (np. jak wykorzystać media, też społecznościowe, dla ochrony drzew).

Poniżej do pobrania w PDF karta dotycząca pomników przyrody.

Działanie to jest częścią naszego projektu pn.”Projekt “Przyjaciele Drzew – rozwój inicjatyw obywatelskich w kraju” , który finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Działanie mimo, że realizowane poza projektem  LIFE15GIE/PL/000959 pt. „Trees for Europe’s Green Infrastructure” stanowi jego tematyczne uzupełnienie.