Publikacje

Standardy – ulotka

Ulotka podsumowuje i promuje produkty projektu „Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy” w tym opracowania przedstawiające dobre praktyki i wskazówki do stosowania standardów w praktyce:
• Standardy prac na drzewach i w ich otoczeniu. Czym są i jak je stosować? Instrukcja dla
użytkowników.
• Profilaktyka ochrony drzew miejskich przed chorobami. Zalecenia bio-asekuracji.
• Zadrzewienia na obszarach wiejskich – dobre praktyki i rekomendacje.
• Zachowanie i nasadzanie drzew na groblach i wałach przeciwpowodziowych. Konflikty – Rozwiązania – Realizacja.
• Poradnik Przyjaciół Drzew.
• Instrukcja utrzymania drzew przydrożnych dla drogowców.