Publikacje

Poradnik Przyjaciół Drzew – III wydanie

Niniejsze wydanie Poradnika Przyjaciół Drzew jest trzecią edycją tej publikacji, uaktualnioną oraz znacznie rozszerzoną o przykłady działań społecznych. Z uważnością obserwujemy jak ludzie w całej Polsce coraz sprawniej mobilizują się na rzecz ochrony drzew, łączą siły we wspólnym sadzeniu młodych drzew i w ochronie starych drzew zagrożonych przez inwestycje albo niezrozumienie ich znaczenia. To bardzo ważne, aby „zwykli mieszkańcy”, a nie tylko przyrodnicy, dendrolodzy czy inni fachowcy, zabierali głos w sprawie drzew.

Przypominam sobie miły wieczór z uczestnikami jednego z organizowanych przez nas szkoleń. Jednym z uczestników był wójt pomorskiej gminy, który zapisał się na to szkolenie, aby lepiej poznać, jak się wyraził, „złożoność zagadnienia”. Dzięki tej rozmowie zrozumiałam, że władze najczęściej postrzegają drzewa poprzez pryzmat głosu mieszkańców, a sprawy dotyczące drzew trafiające do urzędu to głównie wnioski o wycinkę. Niekiedy faktycznie drzewo zagraża bezpieczeństwu, i tak bywa.  Jednak większość argumentów użytych we wnioskach o wycinkę zdradza niewiedzę obywateli o znaczeniu drzew i ich funkcjonowaniu. Mój rozmówca – wójt zbudował sobie więc wyobrażenie o swoich mieszkańcach jako o osobach, którym przeszkadzają drzewa, którym nie podoba się, że drzewa mają liście, że dają cień, że rosną… Tak rzadko cieszymy się drzewami! Dlatego w projekcie „Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy” sporo uwagi poświęciliśmy wzmacnianiu liderów i animatorów społecznych, tak aby śmielej mogli stawać się rzecznikami drzew w swoich okolicach, budować wydarzenia kulturalne wokół drzew.

Ewa Romanow-Pękal