Publikacje

Instrukcje wdrożeniowe standardów ochrony drzew

Niniejsza publikacja została przygotowana, by ułatwić zapoznanie się, określenie przydatności oraz zakresu i sposobu wdrożenia standardów prac na drzewach i w ich otoczeniu przygotowanych w ramach projektu „Drzewa dla Zielonej Infrastruktury Europy” (dalej nazywanych Standardami). Cele i zadania projektu opisano szerzej w rozdziale 2 dokumentu.
Instrukcja zawiera opis Standardów, grup docelowych, rekomendacje zakresu wdrożenia, krótki przewodnik procesu wdrożenia na przykładzie wybranych instytucji oraz dodatkowe informacje pomocne w stosowaniu opisanych Standardów w danej instytucji, jak też w szerszym procesie uzgodnień z już używanymi wytycznymi czy przepisami prawa.
Bazuje na treściach opublikowanych w latach 2020–2021 i odnosi się do celów i sposobów wykorzystania zgodnych z zamiarami autorów oraz liderów projektu „Drzewa dla Zielonej Infrastruktury Europy”.
Celem instrukcji jest wspomaganie procesu upowszechniania Standardów i podjęcia decyzji o ich wdrożeniu przez jak najszerszą grupę (co jest warunkiem niezbędnym do tego, by omawiane publikacje stały się standardami nie tylko z nazwy). Korzyści, jakie przynosi wypracowanie ponadgrupowych treści i powszechna ich akceptacja, są nie do przecenienia w każdej dziedzinie społecznie ważnej, silnie się rozwijającej i tym samym
zróżnicowanej, a pozbawionej odpowiednich regulacji na poziomie prawa krajowego.
Szczególnie, gdy dotyczy obiektów tak angażujących społecznie i wymagających społecznego konsensusu jak drzewa oraz dziedziny tak młodej i jeszcze nieuregulowanej w naszym kraju jak arborystyka.