Publikacje

Monitoring standardów w zarządzaniu zielenią wysoką w największych miastach Polski.

Od wielu lat w miastach Polski obserwowana jest postępująca eliminacja zieleni – pojedynczych drzew, skwerów, alej czy parków. Staje się to coraz bardziej dotkliwe, ponieważ przyczynia się w wyraźny sposób do obniżenia jakości życia. Problem stanowi jednak nie tylko drastycznie zmniejszająca się liczba drzew w polskich miastach, ale również brak publicznej informacji o stanie zadrzewień i planowanych wycinkach. Wobec takich zjawisk trudno mówić o społecznym udziale w zarządzaniu zielenią miast. Raport stanowi podsumowanie przeprowadzonego monitoringu standardów w zarządzaniu drzewami w miastach wojewódzkich w Polsce. Badania objęły:

– analizę jakości decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów, ze szczególnym uwzględnieniem ich uzasadnień formułowanych przez organy,

– ocenę skuteczności monitoringu nasadzeń zastępczych prowadzonego przez organy,

– analizę wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, a także kar za niszczenie i nielegalne usuwanie drzew oraz wydatkowanie środków na nowe nasadzenia i pielęgnacje drzew.

Naszym celem było nie tylko stworzenie jak najszerszego katalogu nieprawidłowości i problemów, ale także identyfikacja dobrych praktyk, które pozwoliłyby na opracowanie propozycji rozwiązań i usprawnień. Dodatkowym aspektem była możliwość porównania sytuacji dotyczącej ochrony drzew w kluczowych miastach w Polsce.

 

Publikacja  została wydana poza projektem  LIFE15GIE/PL/000959 pt. „Trees for Europe’s Green Infrastructure”, ale stanowi jego tematyczne uzupełnienie.