Publikacje

Obywatel na Straży Drzew

Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie analizy Budżetów Obywatelskich w 18 miastach Polski i jest efektem realizacji projektu prowadzonego projektu Obywatel na Straży Drzew (2016-2017). W niniejszym raporcie budżety obywatelskie rozpatrywane są w kontekście mechanizmu do realizacji celu poprawy jakości życia w mieście poprzez wprowadzanie ogólnodostępnej zieleni dla mieszkańców. Dokonano identyfikacji problemów, a także dobrych praktyk oraz sformułowano rekomendacje, które są również wynikiem dyskusji prowadzonych w czasie warsztatów z liderami budżetów obywatelskich.

  • Drzewa wokół nas

  • Sekretne życie drzew

  • Reklama drzewa

Zobacz więcej