Prawo

Sąsiedzkie spory o drzewo – przepisy o ochronie przyrody a art.150KC

Co w sytuacji gdy „na nieruchomości danej osoby (właściciela drzewa) rośnie drzewo, którego gałęzie lub korzenie przechodzą na nieruchomość sąsiednią i właściciel tej nieruchomości (sąsiad) domaga się od właściciela drzewa usunięcia owych gałęzi, bądź też chce sam usunąć gałęzie lub korzenie”?

„Fakt, że gałęzie są usuwane na skutek zadośćuczynienia roszczeniu wynikającemu z art. 150 Kc (przez właściciela drzewa) albo w wykonaniu uprawnień wynikających z tego artykułu (przez sąsiada) nie powoduje, iż kary przewidziane w uop nie mają zastosowania„.

W załączeniu opinia prawna dotycząca uprawnień wynikających z art. 150 Kodeksu cywilnego (usuwania gałęzi i korzeni przechodzących z sąsiedniej nieruchomości) w kontekście przepisów o ochronie drzew.

 

Opinia prawna sporządzona została dnia 6 kwietnia 2021 r. przez r. pr. Magdalenę Bar z kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska, sp. z o.o. we Wrocławiu na zlecenie Fundacji Ekorozwoju z Wrocławia, w ramach projektu „Chronimy drzewa, z ludźmi i dla ludzi”, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, który finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Funduszy EOG).