Prawo

Kto rozpatruje wnioski o powołanie pomników przyrody?

W naszej praktyce zdarzają się sytuacje, gdy my jako Fundacja lub osoby z nami współpracujące składają do rady gminy (miasta) wniosek o ustanowienie konkretnego drzewa (drzew) pomnikiem przyrody, jednak odpowiedź (odmowna) na ten wniosek przesyłana jest przez urzędników urzędu gminy (miasta), a nie przez radę. Czy jest to postępowanie prawidłowe? Czy wniosek kierowany do rady gminy może być załatwiony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zamiast przez radę?

Poniższa opinia dotyczy tego jak, zgodnie z prawem, powinien wyglądać tryb rozpatrywania wniosku złożonego do rady gminy.

Nie obejmuje ona rozważania i oceny czy dane drzewo powinno, czy nie powinno być objęte ochroną jako pomnik przyrody. Kwestia ustanowienia pomnika leży w gestii rady gminy, która ma kompetencję w sprawie podjęcia uchwały w tym zakresie.

Opinia prawna sporządzona została poza projektem Life przez mec. Magdalenę Bar z kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska, sp. z o.o. we Wrocławiu na zlecenie Fundacji Ekorozwoju, w ramach projektu „Obywatele dla drzew – drzewa dla klimatu”  finansowanego jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG  w ramach Programu Aktywni Obywatele -Fundusz Regionalny.