We invite you for the next training within the FRIENDS OF TREES ACADEMY series.

This is an advanced training cycle for people who want to work effectively for trees. Enriching knowledge and skills regarding trees, their role, care and creation of new plantings. The event will combine elements of workshop sessions, lectures and field activities. During the meetings, participants will receive training materials with the logo of tree friends and the Friends of Trees Guide. Further details will be announced soon.

Events

17 04

Friends of Trees Academy

Zapraszamy serdecznie na kolejne szkolenie z cyklu AKADEMIA PRZYJACIÓŁ DRZEW dotyczące m.in. rozpoznawania gatunków drzew, w tym także w stanie bezlistnym.

To zaawansowany cykl szkoleniowy dla osób pragnących skutecznie działać dla drzew. Wzbogacający wiedzę i umiejętności dotyczące drzew, ich roli sposobów ochrony, pielęgnacji a także tworzenia nowych nasadzeń. Łączący elementy sesji warsztatowych, prelekcji i zajęć terenowych.  Dotyczący roli drzew, zagrożeń, podstaw diagnostyki, aspektów prawych ich ochrony, prowadzenia kampanii społecznych i edukacji na rzecz drzew. Szkolenia organizowane są w atrakcyjnych z punktu widzenia miłośników drzew lokalizacjach. Na spotkaniach uczestnicy otrzymają materiały promocyjne z logo przyjaciół drzew oraz Poradnik Przyjaciół Drzew.

O szczegółach szkolenia będziemy informować już wkrótce.

Zarejestruj się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby innych działań statutowych (nie marketingowych) Fundacji EkoRozwoju (jak informowanie o wydarzeniach, konferencjach, szkoleniach itp.) z zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. 08. 1997 r. (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 późn. zm.)