Publikacje

Zachowanie i nasadzanie drzew na groblach i wałach przeciwpowodziowych. Konflikty – Rozwiązania – Realizacja.

Niniejsza publikacja pokazuje możliwości ochrony drzew na groblach i wałach oraz zastosowane rozwiązania techniczne w trakcie remontu drogi wodnej na rzece Stör w Niemczech. Zachowanie tych drzew stało się możliwe dzięki wspólnemu wysiłkowi wielu osób. Liderka procesu, Katharina Dujesiefken we wstępie wspomina: „gdy pierwszy raz zobaczyłam dęby wzdłuż kanału Störkanal, byłam pod wielkim wrażeniem piękna i majestatu tych potężnych drzew. Od około 140 lat stoją tu na grobli wzdłuż kanału. Zawsze miały dobre warunki wzrostu, dostateczną ilość miejsca dla korzeni i wystarczającą ilość wody. Zimą nie były narażane na działanie soli drogowej, niewiele cięć pielęgnacyjnych, brak odsłaniania korzeni. Drzewa mogły się po prostu wspaniale rozwijać i mogłam je takimi podziwiać, jedno piękniejsze od drugiego. Teraz przy okazji remontu grobli miały zostać ścięte. Natychmiast stało się dla mnie jasne, że trzeba znaleźć taki wariant, który umożliwi zachowanie tej starej alei nad kanałem. W związku z tym zadaniem organizacja BUND znalazła wielu sojuszników”.