Publikacje

Realna ochrona zieleni we Wrocławiu?

Realna ochrona zieleni we Wrocławiu – dlaczego potrzebujemy pilnej rewizji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, miejscowych planów oraz kryteriów przyrodniczych dla procesu sprzedaży działek miejskich?