Publikacje

Drzewa przydrożne – dobre praktyki

Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu, który jest podsumowaniem zrealizowanego przez nas projektu mającego na celu ochronę drzew przydrożnych. Na stronach tej publikacji opowiadamy o przebiegu projektu, a przede wszystkim dzielimy się dobrymi praktykami wypracowanymi w trakcie jego realizacji. Przedstawiamy najcenniejszy, naszym zdaniem, dorobek merytoryczny projektu, jakim jest metoda podstawowej diagnostyki drzew (s. 32). Opisujemy metodykę inwentaryzacji i planowania alej stosowaną w projekcie (s. 39) oraz przykład zastosowania w praktyce zebranych danych (s.51). Opowiadamy o doświadczeniach drogowców w Meklemburgii-Pomorzu – landzie, który najlepiej w Europie dba o aleje (s.45). Piszemy o tym, jak można chronić drzewa przed niepotrzebną wycinką przy okazji remontu drogi (s. 54) i o tym, jak społeczność wiejska może sama odtwarzać swoje aleje (s. 49 i 51).

 • 66 kampanii na rzecz alej w gminach wszystkich województw,
 • 4,5 tysiąca posadzonych drzew,
 • blisko 660 drzew zbadanych i pielęgnowanych zgodnie z najnowszą wiedzą,
 • ponad 3,5 tysiąca uczestników 220 dni szkoleń, seminariów i konferencji,
 •  baza danych zawierająca 1,5 tysiąca alej w 66 gminach,
 • 120 uczestników wizyt studyjnych w Meklemburgii-Pomorzu,
 • 10 000 egzemplarzy profesjonalnej i edukacyjnej literatury,
 • pierwsza polsko-niemiecka transgraniczna aleja,
 • międzynarodowa sieć współpracy na rzecz alej obejmująca 8 krajów Europy,
 • tysiące uratowanych drzew dzięki pomocy punktu konsultacyjnego.
 • Drzewa wokół nas

 • Sekretne życie drzew

 • Reklama drzewa

Zobacz więcej