Wśród pól i łąk obserwujemy co raz mniej cennych zadrzewień. Co zrobić, żeby drzew śródpolnych było co raz więcej i jak się nimi odpowiednio zajmować? Temu poświęcimy część naszej pracy. W ramach naszych działań opracujemy wytyczne i dobre praktyki pokazujące jak można skorzystać z obecności drzew w krajobrazie rolniczym oraz co powinniśmy robić aby uchronić sędziwe drzewa rosnące wśród pól.

POLECANE PUBLIKACJE