Aktualności

07 październik

Zadrzewiajmy i się nie dajmy!

W trakcie V Ogólnopolskiego Forum Przyjaciół Drzew uczestnicy podpisali apel do najwyższych władz państwowych w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Zadrzewień.

„My eksperci, społeczni liderzy, urzędnicy i samorządowcy zebrani na V-tym Ogólnopolskim Forum Przyjaciół Drzew wnioskujemy do najwyższych władz państwowych o przyjęcie Narodowego Programu Zadrzewień.

Drzewa są naszą tarczą ochronną wobec zmian klimatu. W miastach podnoszą jakość życia, osłaniają przed skrajnymi temperaturami oraz ulewami. Na obszarach wiejskich zadrzewienia zwiększają plony, chronią uprawy przed suszą, wiatrem, upałami oraz powodziami. W całym kraju drzewa współtworzą ojczysty krajobraz, stanowiąc ramy dla malowniczych polskich miast i wiosek. Stanowią konieczne uzupełnienie dla ekologicznej roli lasów.

Kluczowa jest ochrona drzew już rosnących, w tym tych wiekowych, jednak dla dobrostanu naszego kraju niezbędne są też nowe nasadzenia poza obszarami leśnymi. Dlatego pilną potrzebą jest Narodowy Program Zadrzewień, zapewniający koordynację i finansowanie na poziomie krajowym. Potrzebna jest współpraca ministerstw właściwych dla obszarów rolnictwa, klimatu, infrastruktury i funduszy. Niezbędne jest również skoordynowanie współpracy między jednostkami administracji publicznej oraz wspólne standardy sadzenia i utrzymania drzew, a także sposoby mobilizacji społeczności lokalnej.

Potrzeba oraz waga sprawy zadrzewienia Polski stanowi o konieczności jego realizacji na poziomie krajowym. Dlatego apelujemy do władz państwowych, w tym do Prezydenta RP, o pilne działania dla przyjęcia Narodowego Programu Zadrzewień”.

/-/ Kliczków, 1-2 października 2021