Publikacje

Planowanie i utrzymanie zieleni przy szkołach

Zieleń przy szkołach pełni szczególną funkcję – kształtuje stosunek do przyrody, poczucie piękna i postawy ekologiczne młodych ludzi. Prawidłowo zaplanowana może zaspokajać deficyt natury, tworzyć możliwości dla samorozwoju, sprzyjać aktywności ruchowej i społecznej, rozwijać przydatne umiejętności praktyczne.

Za pomocą zieleni można stworzyć przestrzeń, która:
• Pobudza kreatywność i potrzebę szukania rozwiązań.
• Umożliwia zdobywanie kolejnych poziomów życiowych sprawności.
• Umożliwia obserwację i przeżywanie zmian (np. sezonowych zmian w przyrodzie).
• Umożliwia ćwiczenie uważności.
• Służy edukacji przyrodniczej i środowiskowej.

W niniejszym poradniku podpowiadamy jak dbać o istniejące przy szkołach tereny zieleni i jak je rozwijać. W jaki sposób wzbogacać otoczenie, nie mnożąc nadmiernie nakładów na jego utrzymanie. Zachęcamy do sięgania i rozpowszechniania tej publikacji.

Poradnik został opracowany poza projektem  LIFE15GIE/PL/000959 pt. „Trees for Europe’s Green Infrastructure”, ale stanowi jego tematyczne uzupełnienie.