Wszystkich, którzy kochają i podziwiają drzewa oraz pragną je chronić serdecznie zapraszamy na trzecie ogólnopolskie FORUM PRZYJACIÓŁ DRZEW

Wydarzenia

27 października

III Forum Przyjaciół Drzew

Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Arboretum w Pawłowicach)
ul. Pawłowicka 87/89, 101

Podczas trzeciego już Forum Przyjaciół Drzew będziemy poszukiwać odpowiedzi na bieżące wyzwania w ochronie drzew. Od poprzedniego Forum przepisy dotyczące drzew gruntownie się zmieniły. Obecnie los drzew zależy bardziej niż kiedykolwiek od świadomości ich właścicieli oraz przemyślanej polityki gmin. A drzewa to najważniejszy element zielonej infrastruktury, która zaspokaja liczne potrzeby społeczne i zapewnia ludziom wysoką jakość życia. To, czy będzie dobrze funkcjonowała, zależy od tego jak skutecznie się nią opiekujemy. Gościem specjalnym Forum będzie John Parker zajmujący się zarządzaniem drzewami w Londynie, Prezes Stowarzyszenia Oficerów Drzewnych (London Tree Officers Association)

Tegoroczne Forum jest skierowane do dwóch kluczowych dla drzew grup: mieszkańców oraz władz samorządowych i służb zieleni. Ich współpraca, a czasem krytyka i spory, to warunek utrzymania drzew w naszych miastach i wsiach. Mamy nadzieję na dobre dyskusje i nauczenie się wielu nowych rzeczy zarówno od prelegentów, jak i uczestników.

Podczas Forum:

  • Będziemy szukać odpowiedzi na pytania:
    • Jak w obliczu nowych wyzwań chronić drzewa w mieście?
    • Czy Ogrodnik Miejski wystarczy żeby chronić drzewa?
    • Jakie mechanizmy można wykorzystywać by zazieleniać miasta?
  • Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, zarządzaniu ryzykiem i naszych obawach związanych z obecnością drzew w mieście
  • Dowiemy się jak zarządza się drzewami w Londynie i jakie jest podejście do starych drzew przy ulicach
  • Poznamy się, nawiążemy i umocnimy kontakty, wymienimy się naszymi doświadczeniami z działań na rzecz drzew i wspólnie zastanowimy się nad sposobami pozyskiwania środków na ochronę drzew.

 

Sesja I, III, V i VI realizowana jest w ramach projektu nr LIFE15 GIE/PL/000959  pn.: „Trees for Europe’s Green Infrastructure”, finansowanego przez program LIFE+ Unii Europejskiej”, współfinansowanego  przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Sesja II i IV. Forum Przyjaciół Drzew realizowana jest w ramach projektu „OBYWATEL NA STRAŻY DRZEW”, który dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Organizatorem Forum jest Fundacja EkoRozwoju