Wszystkich, którzy kochają i podziwiają drzewa oraz pragną je chronić serdecznie zapraszamy na trzecie ogólnopolskie FORUM PRZYJACIÓŁ DRZEW

Wydarzenia

27 października 2017

Forum Przyjaciół Drzew

Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Arboretum w Pawłowicach)
ul. Pawłowicka 87/89, 101

Podczas trzeciego już Forum Przyjaciół Drzew będziemy poszukiwać odpowiedzi na bieżące wyzwania w ochronie drzew. Od poprzedniego Forum przepisy dotyczące drzew gruntownie się zmieniły. Obecnie los drzew zależy bardziej niż kiedykolwiek od świadomości ich właścicieli oraz przemyślanej polityki gmin. A drzewa to najważniejszy element zielonej infrastruktury, która zaspokaja liczne potrzeby społeczne i zapewnia ludziom wysoką jakość życia. To, czy będzie dobrze funkcjonowała, zależy od tego jak skutecznie się nią opiekujemy. Gościem specjalnym Forum będzie John Parker zajmujący się zarządzaniem drzewami w Londynie, Prezes Stowarzyszenia Oficerów Drzewnych (London Tree Officers Association)

Tegoroczne Forum jest skierowane do dwóch kluczowych dla drzew grup: mieszkańców oraz władz samorządowych i służb zieleni. Ich współpraca, a czasem krytyka i spory, to warunek utrzymania drzew w naszych miastach i wsiach. Mamy nadzieję na dobre dyskusje i nauczenie się wielu nowych rzeczy zarówno od prelegentów, jak i uczestników.

Podczas Forum:

  • Będziemy szukać odpowiedzi na pytania:
    • Jak w obliczu nowych wyzwań chronić drzewa w mieście?
    • Czy Ogrodnik Miejski wystarczy żeby chronić drzewa?
    • Jakie mechanizmy można wykorzystywać by zazieleniać miasta?
  • Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, zarządzaniu ryzykiem i naszych obawach związanych z obecnością drzew w mieście
  • Dowiemy się jak zarządza się drzewami w Londynie i jakie jest podejście do starych drzew przy ulicach
  • Poznamy się, nawiążemy i umocnimy kontakty, wymienimy się naszymi doświadczeniami z działań na rzecz drzew i wspólnie zastanowimy się nad sposobami pozyskiwania środków na ochronę drzew.

 

Sesja I, III, V i VI realizowana jest w ramach projektu nr LIFE15 GIE/PL/000959  pn.: „Trees for Europe’s Green Infrastructure”, finansowanego przez program LIFE+ Unii Europejskiej”, współfinansowanego  przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Sesja II i IV. Forum Przyjaciół Drzew realizowana jest w ramach projektu „OBYWATEL NA STRAŻY DRZEW”, który dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Organizatorem Forum jest Fundacja EkoRozwoju

 

Zarejestruj się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby innych działań statutowych (nie marketingowych) Fundacji EkoRozwoju (jak informowanie o wydarzeniach, konferencjach, szkoleniach itp.) z zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. 08. 1997 r. (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 późn. zm.)