Fundacja EkoRozwoju zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu standardu cięć i pielęgnacji drzew, przygotowanego przez grupę profesjonalistów i ekspertów. Wasz wkład pomoże ukształtować ten ważny dla zielonej branży dokument. Zapraszamy do udziału w webinarium, na którym zostaną przedstawione założenia standardu. Poprowadzi je prof. Jacek Borowski w czwartek, 8 października, w godzinach 18.00-19.00. Osoby zarejestrowane na to wydarzenie otrzymają linka do tekstu standardu oraz formularza konsultacyjnego. Bieżące informacje o konsultacjach tego i innych standardów są umieszczane na drzewa.org.pl.

 

Wydarzenia

8 października

Webinarium „Standard Cięcia i Pielęgnacji Drzew”

W ostatnich latach wiele się zmienia w zakresie opieki nad drzewami. Sprzyjają tym zmianom rosnące poparcie społeczne, podnoszenie kwalifikacji urzędników i zarządców terenów zieleni oraz profesjonalizacja sektora usług arborystycznych. Wiemy, że we wspomnianych obszarach jest nadal wiele do zrobienia. Między innymi potrzebujemy powszechnie akceptowanych standardów postępowania, zgodnych ze współczesną wiedzą, opartych na praktyce i mogących służyć jako pomoc zarówno zlecającym, jak i wykonującym prace przy drzewach.

Fundacja EkoRozwoju, we współpracy ze stowarzyszeniami branżowymi i sektorem komunalnym, koordynuje pracę grup roboczych opracowujących projekty standardów dotyczących cięć i pielęgnacji drzew, inspekcji i diagnostyki oraz ochrony drzew na budowie. Praca ta jest wspierana przez program LIFE+ Unii Europejskiej oraz WFOŚiGW we Wrocławiu.  Opracowane projekty standardów pragniemy teraz poddać pod szeroką dyskusję, do której zapraszamy profesjonalistów, pracowników zarządów zieleni i innych jednostek samorządowych, stowarzyszenia branżowe i wszystkich zainteresowanych.

Jako pierwszy przedstawiamy Państwu do konsultacji projekt standardu cięć i pielęgnacji. Proponuje on nową klasyfikację cięć, tożsamą z obecnie opracowywanymi wytycznymi dla Europy przez European Arboricultural Council. Standard wyraźnie oddziela pojęcia cięć i pielęgnacji oraz definiuje wymagania wobec zabiegów. W pracach grupy roboczej brali udział praktycy w zakresie arborystyki, oceny drzew oraz zarządzania terenami zieleni, w tym przedstawiciele Federacji Arborystów Polskich. Mamy nadzieję, że zastosowanie standardu pomoże w eliminowaniu szkodliwych i nieprofesjonalnych zabiegów.

Zapraszamy do udziału w webinarium, na którym zostaną przedstawione założenia standardu. Poprowadzi je prof. Jacek Borowski w czwartek, 8 października, w godzinach 18.00-19.00. Osoby zarejestrowane na to wydarzenie otrzymają linka do tekstu standardu oraz formularza konsultacyjnego.

Link rejestracyjny na wydarzenie (na podany w formularzu adres e-mail wyślemy Państwu link do webinarium na platformie ZOOM):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWt7stjOvwdLcDnspnBOyEqL3aFTLYGBjxZMGxl26vOrxoQ/viewform?usp=sf_link