Wydarzenia

7 czerwca 2018

Akademia Przyjaciół Drzew: Prawo dla drzew. Jak skutecznie interweniować w sprawie drzew?

ul. Św. Wincentego 25A

Zapraszamy serdecznie na szkolenie „Prawo dla drzew. Jak skutecznie interweniować w sprawie drzew?”, które odbędzie się 7 czerwca 2018 r. w EkoCentrum Wrocław przy ul. Św Wincentego 25A

Będziemy mówić o tym kto i dla jakich drzew wydaje decyzje na usunięcie drzew? Kiedy wycinki są nielegalne? Jak uzyskać dostęp do informacji o zezwoleniach i wnioskach o zezwolenia na wycinkę drzew? W jaki sposób czynnie chronić drzewa (udział w postępowaniu)? Jakie są sankcje za bezprawne usunięcie drzew i inne narzędzia prawnej ochrony drzew? Szczególny przypadek drzew przy drogach – kiedy nie obowiązują przepisy uop.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres przyjaciele@aleje.org.pl

Jest to kolejne spotkanie w ramach Akademii Przyjaciół Drzew. To zaawansowany cykl szkoleniowy dla osób pragnących skutecznie działać dla drzew. Wzbogacający wiedzę i umiejętności dotyczące drzew, ich roli sposobów ochrony, pielęgnacji a także tworzenia nowych nasadzeń. Łączący elementy sesji warsztatowych, prelekcji i zajęć terenowych.  Dotyczący roli drzew, zagrożeń, podstaw diagnostyki, aspektów prawych ich ochrony, prowadzenia kampanii społecznych i edukacji na rzecz drzew. Szkolenia organizowane są w atrakcyjnych z punktu widzenia miłośników drzew lokalizacjach. Na spotkaniach uczestnicy otrzymają materiały promocyjne z logo przyjaciół drzew oraz Poradnik Przyjaciół Drzew.

W załączeniu program spotkania i krótka notka o prowadzących spotkanie.

Zarejestruj się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby innych działań statutowych (nie marketingowych) Fundacji EkoRozwoju (jak informowanie o wydarzeniach, konferencjach, szkoleniach itp.) z zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. 08. 1997 r. (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 późn. zm.)