Wydarzenia

11 kwietnia 2019

Ochrona drzew podczas inwestycji – szkolenie dla wrocławskich zarządców

EkoCentrum Wrocław, Św.Wincentego 25A

11.04.2019 odbędzie się szkolenie dla miejskich zarządców i inwestorów dotyczące standardów ochrony drzew w ramach procedur administracyjnych i na etapie opracowania dokumentacji technicznej, a także poświęcone sposobom ochrony drzew na placach budów. W ostatnim czasie we Wrocławiu zidentyfikowano wiele przypadków zniszczeń drzew, które były wynikiem złej ochrony drzew w trakcie inwestycji. Drzewa uszkodzone zamierają stając się coraz mniej bezpieczne, a następnie są usuwane.

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Gminą Wrocław, z inicjatywy Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, ma celu ochronę zieleni naszego miasta.

Zarejestruj się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby innych działań statutowych (nie marketingowych) Fundacji EkoRozwoju (jak informowanie o wydarzeniach, konferencjach, szkoleniach itp.) z zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. 08. 1997 r. (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 późn. zm.)