Wydarzenia

11 kwietnia 2019

Ochrona drzew podczas inwestycji – szkolenie dla wrocławskich zarządców

EkoCentrum Wrocław, Św.Wincentego 25A

11.04.2019 odbędzie się szkolenie dla miejskich zarządców i inwestorów dotyczące standardów ochrony drzew w ramach procedur administracyjnych i na etapie opracowania dokumentacji technicznej, a także poświęcone sposobom ochrony drzew na placach budów. W ostatnim czasie we Wrocławiu zidentyfikowano wiele przypadków zniszczeń drzew, które były wynikiem złej ochrony drzew w trakcie inwestycji. Drzewa uszkodzone zamierają stając się coraz mniej bezpieczne, a następnie są usuwane.

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Gminą Wrocław, z inicjatywy Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, ma celu ochronę zieleni naszego miasta.