We invite you for the next training within the FRIENDS OF TREES ACADEMY series.

This is an advanced training cycle for people who want to work effectively for trees. Enriching knowledge and skills regarding trees, their role, care and creation of new plantings. The event will combine elements of workshop sessions, lectures and field activities. During the meetings, participants will receive training materials with the logo of tree friends and the Friends of Trees Guide. Further details will be announced soon.

Wydarzenia

17 04

Friends of Trees Academy (trainings)

We invite you for the trainings within the FRIENDS OF TREES ACADEMY series.

This is an advanced training cycle for people who want to work effectively for trees. Enriching knowledge and skills regarding trees, their role, care and creation of new plantings. The event will combine elements of workshop sessions, lectures and field activities. During the meetings, participants will receive training materials with the logo of tree friends and the Friends of Trees Guide. Further details will be announced soon.

Zarejestruj się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby innych działań statutowych (nie marketingowych) Fundacji EkoRozwoju (jak informowanie o wydarzeniach, konferencjach, szkoleniach itp.) z zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. 08. 1997 r. (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 późn. zm.)