Zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenie poświęcone dobrym praktykom utrzymania zieleni. Na spotkaniu będzie mowa o właściwych sposobach pielęgnacji drzew i krzewów, zapewnieniu bezpieczeństwa w otoczeniu drzew dojrzałych oraz planowaniu nowych nasadzeń.

Odbędzie się ono w dniu 26.02.2019 w godzinach 9:00-15:00 w EkoCentrum Wrocław przy ul. Św. Wincentego 25 A.

Wydarzenia

26 lutego

Dobre praktyki opieki nad drzewami – szkolenie dla wrocławskich zarządców

Św. Wincentego 25 A

Zapraszamy wszystkich wrocławskich zarządców, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe na bezpłatne szkolenie poświęcone dobrym praktykom utrzymania zieleni. Na spotkaniu będzie mowa o właściwych sposobach pielęgnacji drzew i krzewów, zapewnieniu bezpieczeństwa w otoczeniu drzew dojrzałych oraz planowaniu nowych nasadzeń.

Odbędzie się ono w dniu 26.02.2019 w godzinach 9:00-15:00 w EkoCentrum Wrocław przy ul. Św. Wincentego 25 A.

Szkolenie organizowane we współpracy z Gminą Wrocław, z inicjatywy Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, ma celu ochronę zieleni naszego miasta. Obecnie los drzew zależy bardziej niż kiedykolwiek od świadomości ich właścicieli oraz przemyślanej polityki gmin. A drzewa to najważniejszy element zielonej infrastruktury, która zaspokaja liczne potrzeby społeczne i zapewnia ludziom wysoką jakość życia. To, czy będzie dobrze funkcjonowała, zależy od tego jak skutecznie się nią opiekujemy.

W ostatnim czasie we Wrocławiu zidentyfikowano wiele przypadków zniszczeń drzew na terenach pozostających w zarządzie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które były wynikiem złej pielęgnacji lub niewłaściwej ochrony siedliska drzew.

W świetle obowiązujących przepisów niszczenie drzew jest zabronione. Zgodnie z art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż trzy wymienione wyżej przypadki stanowi, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, uszkodzenie drzewa, a usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony to już zniszczenie drzewa (art. 87a ust. 3 i 4 uop). Karę tę można nałożyć na posiadacza nieruchomości, na którym rosną drzewa albo faktycznego sprawcę uszkodzenia lub zniszczenia, jeśli działał bez zgody posiadacza gruntu.

Ale nie tylko zniszczenie korony powoduje pogorszenie bezpieczeństwa w otoczeniu drzew. Jak wiadomo, drzewa składają się z systemu korzeniowego, pnia oraz korony. Te części są wzajemnie powiązane, każda z nich pełni ważne dla istnienia całej rośliny funkcje. Skutkiem mechanicznego uszkodzenia korzeni lub odcięcia dostępu tlenu i wody jest: stres, podatność na infekcje patogenów, zaburzenie statyki/upadek i oddalone w czasie zamieranie drzew.

Na szkoleniu będziemy mówić o tym jak wspierać dobrą kondycję drzew, na co zwracać uwagę przy zlecaniu prac pielęgnacyjnych oraz jak unikać działań niepożądanych i prawnie zakazanych.

Ze względu na zaplanowany poczęstunek i ograniczona liczbę miejsc w naszej sali prosimy o rejestrację pod adresem m.berezowska@eko.org.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 21.02.2019.

W załączeniu program spotkania.

 

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Gminą Wrocław, z inicjatywy Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, ma celu ochronę zieleni naszego miasta. Realizowane poza projektem  LIFE15GIE/PL/000959 pt. „Trees for Europe’s Green Infrastructure”, ale stanowi jego tematyczne uzupełnienie.