Wydarzenia

5 marca 2019

Dobre praktyki opieki nad drzewami – szkolenie dla zarządców miejskich

EkoCentrum Wrocław, Św. Wincentego 25A, Wrocław

5 marca 2019 roku w EkoCentrum Wrocław przeprowadziliśmy kolejne szkolenie dotyczące pielęgnacji i utrzymania zieleni w mieście. Tym razem adresatami byli przedstawiciele różnych zarządców gminnych, pod opieką których pozostają miejskie drzewa. Stawili się licznie za co bardzo dziękujemy.

Szkolenie organizowane było we współpracy z Gminą Wrocław, z inicjatywy Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, ma celu ochronę zieleni naszego miasta.

W ostatnim czasie we Wrocławiu zidentyfikowano wiele przypadków zniszczeń drzew , które były wynikiem złej pielęgnacji lub niewłaściwej ochrony siedliska drzew. Na szkoleniu mówiliśmy o tym jak wspierać dobrą kondycję drzew, na co zwracać uwagę przy zlecaniu prac pielęgnacyjnych oraz jak unikać działań niepożądanych i prawnie zakazanych.

Zarejestruj się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby innych działań statutowych (nie marketingowych) Fundacji EkoRozwoju (jak informowanie o wydarzeniach, konferencjach, szkoleniach itp.) z zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. 08. 1997 r. (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 późn. zm.)