Publikacje

Sąsiedzkie spory o drzewo – przepisy o ochronie a art.150KC

Co w sytuacji gdy „na nieruchomości danej osoby (właściciela drzewa) rośnie drzewo, którego gałęzie lub korzenie przechodzą na nieruchomość sąsiednią i właściciel tej nieruchomości (sąsiad) domaga się od właściciela drzewa usunięcia owych gałęzi, bądź też chce sam usunąć gałęzie lub korzenie”?

„Fakt, że gałęzie są usuwane na skutek zadośćuczynienia roszczeniu wynikającemu z art. 150 Kc (przez właściciela drzewa) albo w wykonaniu uprawnień wynikających z tego artykułu (przez sąsiada) nie powoduje, iż kary przewidziane w uop nie mają zastosowania”.

W załączeniu opinia prawna dotycząca uprawnień wynikających z art. 150 Kodeksu cywilnego (usuwania gałęzi i korzeni przechodzących z sąsiedniej nieruchomości) w kontekście przepisów o ochronie drzew sporządzona dnia 6 kwietnia 2021 r. przez r. pr. Magdalenę Bar z kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony.

 

  • Drzewa wokół nas

  • Sekretne życie drzew

  • Reklama drzewa

Zobacz więcej