Publikacje

Planowanie i utrzymanie zieleni przy szkołach

W niniejszym poradniku mówimy o tym jak wspierać dobrą kondycję drzew i krzewów, na co zwracać uwagę przy zlecaniu prac pielęgnacyjnych oraz jak unikać działań niepożądanych i prawnie zakazanych. Zaproponowane w publikacji sposoby urządzania i metody pielęgnacji zieleni stwarzają wiele możliwości działań edukacyjnych w zieleni przyszkolnej, ważnych w kontekście potrzeby mitygacji i adaptacji do skutków zmian klimatu. społeczne i zapewnia ludziom wysoką jakość życia. To, czy zieleń w mieście będzie dobrze funkcjonowała, zależy od tego jak skutecznie się nią opiekujemy. Poznanie i zrozumienie tych niezwykłych organizmów oraz funkcji, jakie pełnią, jest pierwszym krokiem w budowaniu społecznego zaangażowania na rzecz przemyślanego kształtowania naszego otoczenia, z uwzględnieniem ważnej roli drzew.
Obecnie w Polsce można zauważyć niepokojący trend zaniku zadrzewień, szczególnie dotkliwy w otoczeniu placówek szkolnych. Poszerzając wiedzę o drzewach, podkreślając ich rolę w dobie kryzysu klimatycznego i uwrażliwiając na ich los, zarówno wśród dzieci, jak również wśród rodziców, kadry pedagogicznej oraz dyrekcji placówek, mamy możliwość przekazania szeregu dobrych rozwiązań chroniących drzewa i tzw. dobrych standardów zarządzania terenami zielonymi.

  • Drzewa wokół nas

  • Sekretne życie drzew

  • Reklama drzewa

Zobacz więcej