Publikacje

Aleje – podręcznik użytkownika

Publikacja „Aleje – podręcznik użytkownika” prezentuje w przystępny sposób wiedzę potrzebną dla właściwego zarządzania zadrzewieniami, zwłaszcza przydrożnymi. We wprowadzeniu omawia korzyści z nich płynące oraz specyfikę organizmu drzewa. Kolejne rozdziały II–IV poświęcone są zasadom pielęgnacji oraz diagnostyce stanu zdrowotnego i fizycznego drzewa. Przedstawiamy w nich między innymi nową propozycję formularza wizualnej oceny drzewa dla zarządców terenów. W rozdziale V zarysowujemy zagadnienia projektowania alej oraz ochrony drzew na placu budowy, a w VI radzimy, jak sformułować właściwe specyfikacje dla sadzenia drzew przydrożnych. Na koniec przyglądamy się działaniom edukacyjnym i uruchamiającym społeczną energię, a także współpracy zarządców dróg wszelkich szczebli, zwłaszcza gmin, z organizacjami społecznymi.

  • Drzewa wokół nas

  • Sekretne życie drzew

  • Reklama drzewa

Zobacz więcej