Publikacje

Zezwolenia na wycinkę drzew – prezentacja

Zezwolenia na usuwanie drzew oraz związane z tym uzgodnienia, opłaty i nasadzenia zastępcze. Prace w koronie drzewa (art. 87a ust. 2 i nast.uop) – prezentacja przygotowana przez mec. Magdalenę Bar z kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Opracowana na potrzeby prowadzenia przez Przyjaciół Drzew interwencji w sprawie drzew. Materiał bardzo przydatny m.in. w przy sporządzaniu wniosku o ukaranie sprawcy zniszczenia drzewa.  Wzór pisma dot. żądanie wszczęcie postępowania w sprawie zniszczenia drzew i nałożenia kary za zniszczenie można pobrać tu http://drzewa.org.pl/publikacja/wniosek-o-nalozenie-kary-zniszczenie-korony-drzew/

  • Drzewa wokół nas

  • Sekretne życie drzew

  • Reklama drzewa

Zobacz więcej