Aktualności

23 październik

Odpowiedź Ministra Środowiska na list otwarty w sprawie drzew przydrożnych

LIST OTWARTY W OBRONIE ALEJ, podpisany w końcu lipca przez 66 organizacji, doczekał się odpowiedzi Ministerstwa Środowiska, po dłuższym wywodzie prawnym kluczowa jest konkluzja: „Mając na uwadze istniejący stan prawny, nie widzę konieczności prowadzania odrębnych regulacji w zakresie usuwania drzew przydrożnych w związku z modernizacją czy przebudową dróg.” Podpisane: z up. Ministra Sekretarz Stanu Małgorzata Golińska.