Aktualności

09 listopad

Standard Inspekcji i Diagnostyki Drzew – konsultacje on-line!!!

Zapraszamy serdecznie do udziału w społecznych konsultacjach Standardu Inspekcji i Diagnostyki Drzew. Przedstawiony projekt standardu definiuje podstawowe pojęcia i opisuje procedury, poczynając od podstawowej inwentaryzacji, poprzez wzrokową inspekcję, po specjalistyczną diagnostykę drzew, w tym instrumentalną. W zakresie inspekcji drzew określa spójny komplet cech i parametrów stosowanych w ocenie ich stanu. Standard opracowywały osoby mające wiele lat doświadczenia w stosowaniu i nauczaniu inspekcji i diagnostyki drzew. Liczymy na to, że bardziej profesjonalna ocena drzew przełoży się na lepsze decyzji administracyjne i skuteczniejszą opiekę nad nimi.

W ostatnich latach wiele się zmienia w zakresie opieki nad drzewami. Sprzyjają tym zmianom rosnące poparcie społeczne, podnoszenie kwalifikacji urzędników i zarządców terenów zieleni oraz profesjonalizacja sektora usług arborystycznych. Wiemy, że we wspomnianych obszarach jest nadal wiele do zrobienia. Między innymi potrzebujemy powszechnie akceptowanych standardów postępowania, zgodnych ze współczesną wiedzą, opartych na praktyce i mogących służyć jako pomoc zarówno zlecającym, jak i wykonującym prace przy drzewach.

Fundacja EkoRozwoju, we współpracy ze stowarzyszeniami branżowymi i sektorem komunalnym, koordynuje pracę grup roboczych opracowujących projekty standardów dotyczących cięć i pielęgnacji drzew, inspekcji i diagnostyki oraz ochrony drzew na budowie. Praca ta jest wspierana przez program LIFE+ Unii Europejskiej oraz WFOŚiGW we Wrocławiu.  Opracowany projekt standardu pragniemy teraz poddać pod szeroką dyskusję, do której zapraszamy profesjonalistów, pracowników zarządów zieleni i innych jednostek samorządowych, stowarzyszenia branżowe i wszystkich zainteresowanych.

Spotkanie webinaryjne na ten temat objęte zostało medialnym patronatem Redakcji miesięcznika Zieleń Miejska.

Uwagi można zgłaszać do dnia 15.12.2020 na FORMULARZU UWAG

W załączeniu tekst dokumentu STANDARDU INSPEKCJI I DIAGNOSTYKI DRZEW (przycisk pobierz PDF)